Ustavno sodišče o nepremičninskem davku

Slovenija

Ustavno sodišče bo danes nadaljevalo z obravnavo zakona o davka na nepremičnine in odločanjem o predlogu, da se izvajanje zakona začasno zadrži. Znova bo tudi presojalo o začasnem zadržanju novele zakona o bančništvu.

Kot je razvidno iz v sredo objavljenega predloga dnevnega reda seje, bo ustavno sodišče obravnavalo zahtevo skupine poslancev na čelu s poslanci SDS za ustavno presojo zakona o davku na nepremičnine s predlogom za začasno zadržanje. Poslanci izpodbijajo več členov zakona in predlagajo, da sodišče zadrži izvajanje celotnega zakona, ker da bodo posledice v primeru veljavnosti zakona nepopravljive in hujše, kot če bi se izvajanje zakona zadržalo.

Ustavno sodišče je doslej prejelo skupno šest zahtev za ustavno presojo nepremičninskega davka, obravnavo vseh šestih pa je začelo minuli teden. Takrat o morebitnem zadržanju dela ali celotnega zakona še ni odločilo.

Tudi o presoji novele zakona o bančništvu

Ustavni sodniki bodo nadaljevali tudi presojo novele zakona v bančništvu, ki je del podlag za izredne ukrepe Banke Slovenije v nekaterih bankah, ki so vključevali tudi razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delnic bank. Zahtevo je podala varuhinja človekovih pravic, ki predlaga tudi začasno zadržanje izvajanja novele.

Ustavno sodišče ima to novelo v obravnavi tudi na podlagi drugih zahtev, med drugimi so jih vložili mali delničarji, se pa decembra lani ni odločilo za začasno zadržanje izvajanja zakona. Menilo je namreč, da bi lahko zadržanje pomenilo hudo nestabilnost finančnega sistema, kar pretehta nad morebitnimi škodljivimi posledicami za pobudnike.