Hit pošilja Casino Kristal Umag v stečaj

Nadzorni svet družbe Casino Kristal Umag je na današnji seji potrdil predlagan stečaj družbe. K odločitvi, ki je neposredno povezana s prezadolženostjo in nelikvidnostjo družbe, so prispevali zaostreni poslovni odnosi in številni nerešeni pravni spori s solastnikom družbe, so sporočili iz Hita. Ta se tako umika s hrvaškega trga.

Nadzorniki so vodstvo Casinoja Kristal pooblastili, da na sodišče vloži predlog za začetek stečajnega postopka. Družba je v večinski lasti družbe Hit, njen manjšinski lastnik, v 49 odstotkih, pa je hrvaški podjetnik Žarko Ratković. Ratković, ki je hkrati lastnik družbe Punta Internacional, se seje ni udeležil. Kot so navedli v Hitu, je prav on v preteklosti s poslovnimi odločitvami, številnimi spornimi ovadbami, zavajanjem javnosti in tudi državnih institucij v največji meri prispeval k oblikovanju nepremostljivih ovir za nadaljnje poslovanje umaške družbe.

V Hitu so spomnili, da je nasprotoval kritju izgube iz osnovnega kapitala ter posledični dokapitalizaciji družbe in jo tudi večkrat preprečil. Če je novemu vodstvu družbe Casino Kristal v letih 2011 in 2012 uspelo izgubo iz poslovanja znižati za približno 70 odstotkov, je na rezultate tekočega poslovanja v letu 2013, ki po prvih grobih ocenah kažejo na približno 1,1 milijona evrov izgube, izrazito vplivalo zaprtje hotela Kristal v lasti družbe Punta Internacional, so prepričani.

Dodaten zaplet poslovnih odnosov med lastniki družbe ter ostalimi deležniki je nedavno sprožil sporni zahtevek družbe Punta Internacional za prisilno izterjavo, ki temelji na napačnih in izkrivljenih dejstvih, so še prepričani v Hitu. Casino Kristal je zato 15. januarja prejel sklep sodišča o izvršbi, ki je povzročil blokado njenega poslovnega računa, in to prav na dan, ko je družba sicer redno poravnavala obveznosti do zaposlenih.

Poslovni izkazi umaške družbe jasno kažejo, da terjatve, ki so predmet prisilne izterjave, ne obstajajo. Zato je Casino Kristal v predvidenem roku na sodišče naslovil uradno pritožbo, s katero izpodbija utemeljenost izvršbe, odločitve sodišča pa še ni prejel. Ob tem je Casino Kristal vložil tudi kazensko ovadbo proti družbi Punta Internacional in Žarku Ratkoviću, so navedli v Hitu.

ma va |  11 .02. 2014 ob  14: 16
Povsod po svetu casino nosi šolde samo pri nas je manja šoldi