Januarja 95 več davčnih dolžnikov

Davčni dolg pravnih in fizičnih oseb, ki so Davčni upravi RS dolgovale več kot 5000 evrov in s plačilom zamujale več kot 90 dni, je 25. januarja znašal 951,7 milijona evrov, kar je 870.000 evrov več kot v predhodnem mesecu. V času od prejšnje javne objave je dolg poravnalo 954 zavezancev v skupni višini 2,9 milijona evrov.

Na najnovejšem, danes objavljenem seznamu davčne uprave (Durs), je 17.022 pravnih in fizičnih oseb, kar je 95 več kot na prejšnjem seznamu, objavljenem januarja. Od tega je 4680 pravnih oseb s skupaj 586,3 milijona evrov davčnega dolga ter 12.342 fizičnih oseb, katerih skupni dolg znaša 365,4 milijona evrov.

Delež dolžnikov, ki so v insolvenčnih postopkih, ostaja enak kot prejšnji mesec, torej 11-odstoten, delež njihovega dolga v skupnem dolgu pa še vedno predstavlja 43 odstotkov vsega dolga. Na vrhu seznama med pravnimi osebami že vse od prve javne objave davčnih dolžnikov od aprila lani ostaja ljubljansko podjetje Maxicom v stečaju, katerega dolg presega 20 milijonov evrov. Z dolgom v višini med 10 in 20 milijonov evrov sledita podjetji HTC Dva in Vegrad, obe prav tako v stečaju.

Od prve objave seznama, torej od aprila lani, se je skupni dolg na mesečni ravni zmanjšal le dvakrat. Prvič takoj naslednji mesec po prvi objavi, to je maja, drugič pa novembra. Skupni dolg pravnih in fizičnih oseb se je sicer v času od prve do tokratne objave povečal za 23,7 milijona evrov oz. za 2,6 odstotka. Število dolžnikov se je medtem povečalo za 1104 oz. za 6,9 odstotka. Povečalo se je tako število pravnih kot fizičnih oseb - pravnih za 4,6 odstotka na 4680, fizičnih pa za 7,9 odstotka na 12.342.

Skupni dolg do Carinske uprave RS (Curs) pa se je v času od januarske objave do tokratne zmanjšal, in sicer za 240.000 evrov na 18,9 milijona evrov, kar na Cursu pripisujejo zmanjšanju dolga dolžnikov, ki jih ni več na seznamu. Na seznamu je zdaj 65 pravnih in 38 fizičnih oseb oz. skupaj 103 dolžniki, kar je eden manj kot pred mesecem dni.