V NLB-ju že odpuščajo

Uprava Nove Ljubljanske banke (NLB) je v torek na podlagi sprejetih kriterijev in meril ter zakonskih podlag sprejela program presežnih delavcev, ki je osnova za naslednje korake v procesu zmanjševanja števila zaposlenih. 80 presežnim delavcem so danes že vročili obvestila o nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Odpovedi zaposlenim bodo skladno z veljavno zakonodajo in kolektivnima pogodbama - ena se nanaša na NLB, druga pa na bančno dejavnost - vročili po preteku najmanj sedmih delovnih dni od prejema namere, so sporočili iz največje slovenske banke.

Vodstvo NLB je v postopke že pred začetkom reorganizacije vključilo tudi oba sindikata v banki in ju redno seznanjalo s potekom aktivnosti, povezanih z zmanjševanjem števila zaposlenih. Zaposlene, ki so jim vročili namero o odpovedi, bodo povabili, da se vključijo v socialni program, ki ga banka izvaja v okviru programa presežnih delavcev.

NLB z večstopenjskim srednjeročnim procesom reorganizacije prilagaja svojo strukturo in obseg zaposlenosti gospodarskim razmeram na slovenskem bančnem trgu in projekcijam tržnih razmer v prihodnjih letih. Ugotovljena trajno presežna delovna mesta so posledica poenostavljanja poslovnih procesov, zmanjšanja števila vodstvenih ravni in reorganizacij posameznih področij, ki uvajajo nove tehnološke pristope in organizacijske rešitve, pojasnjujejo v banki.

Letos bo največja slovenska banka znižala število zaposlenih za 228 na vseh ravneh, tudi vodstveni. Od tega okoli dve tretjini predstavljata t.i. mehke odhode (upokojitve, naravna fluktuacija ...), 80 zaposlenih pa je vključenih v program presežnih delavcev.

Banka bo z aktivnostmi nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Njihov cilj je, da bo imela NLB do začetka leta 2015 predvidoma okoli 20 odstotkov manj zaposlenih kot ob koncu leta 2012.

Zmanjševanje zaposlenosti je tesno povezano s celovito preobrazbo banke, ki obsega tudi kadrovsko področje, zato je kadrovska politika v banki že dlje časa usklajena s temi omejitvami, so zagotovili v banki.

NLB je največje kolo sreče  |  24 .10. 2013 ob  10: 36
Veretno je poslovni razlog tudi odhod v pokoj ?!?

Kasirali bodo odpravnino in po preteku enega leta se bodo spet vrnili kot nujna kadrovska potreba.
palinko |  24 .10. 2013 ob  10: 23
vodilni zagotovo ne bodo odpustli sebe ker so nepogrešljivi
sem prepričan da bodo začeli odpuščat snažilke in referente na okencih