PO ODSTOPU VLADE NEGOTOVA PRIPOJITEV HOTELOV BERNARDIN K SAVI TURIZMU: Skupščina potrdila zmanjšanje osnovnega kapitala za kritje izgube

Piran

Delničarji družbe Hoteli Bernardin so danes na skupščini potrdili sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za pokritje bilančne izgube. O soglasju k pripojitvi k družbi Sava Turizem bodo odločali na skupščini konec februarja.

Kot so sporočili iz Hotelov Bernardin, so se delničarji seznanili z revidiranimi računovodskimi izkazi in na podlagi bilance stanja na dan 30. junij 2019 sprejeli sklep o kritju bilančne izgube in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.

Družba bo glede na sklep 22,4 milijona evrov bilančne izgube v višini 6,7 milijona evrov pokrila v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, v višini 15,7 milijona evrov pa prav tako iz kapitalskih rezerv, pri čemer bodo ta znesek vanje prenesli potem, ko bodo zanj zmanjšali osnovni kapital družbe. Ta se bo torej zmanjšal z dosedanjih okoli 67 milijonov evrov na 51,3 milijona evrov.

O soglasju k pripojitvi družbe Hoteli Bernardin k družbi Sava Turizem bodo delničarji odločali 28. februarja. "Matična družba Sava namreč še ni prejela vseh soglasij s strani upnikov. Kljub zamiku sprejetja sklepov, vezanih na pripojitev, bodo aktivnosti izpeljane v okviru zastavljene časovnice," so napovedali v družbi.

Dodajajo, da je pripojitev pomemben korak h konsolidaciji državnih turističnih naložb. "Projekt integracije družbe Hoteli Bernardin v poslovno skupino Sava z obliko pripojitve predstavlja uresničevanje strategije poslovne skupine Sava in družbe Sava za obdobje 2019-2023 in pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma," so še zapisali.

Družbi Sava Turizem in Hoteli Bernardin sta pogodbo o pripojitvi Hotelov Bernardin Savi Turizmu podpisali decembra lani. Družba Hoteli Bernardin bo prenehala, delničarji bodo v zameno dobili delnice Save Turizma. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da pripojitev potrdita skupščini obeh družb. Če tega ne bosta storili do 27. marca, se bo štelo, da pogodba ni bila sklenjena.

Družbi sta v večinski lasti Save, in sicer ima ta v lasti 99,91-odstotni delež Save Turizma in 86,82-odstotni delež družbe Hoteli Bernardin. Skupščina Save Turizma bi morala o soglasju po prvotnih načrtih odločati v ponedeljek, a so odločanje o tem prestavili na 27. februar.

Sava namreč ni dobila soglasja upnikov, neuradno sklada York, ki je nekaj manj kot 43-odstotni lastnik Save. Po neuradnih informacijah časnikov Delo in Dnevnik je razlog v tem, da je po odstopu vlade negotov državni odkup Yorkovega deleža v Savi.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija