Novogoriška občina plačala dogovorjene zneske

Goriška

Mestna občina Nova Gorica je na račune štirih družb v zadevi SGP plačala dogovorjene denarne zneske v okviru lani dosežene sodne poravnave z družbo SGP ter ostalimi podpisnicami. Občina je tako dobila v last okrog 150.000 kvadratnih metrov zemljišč in nekaj drugih nepremičnin ter lastništvo na dveh že vpisala tudi v zemljiško knjigo.

Mestna občina Nova Gorica je sklenila sodno poravnavo že 19. junija lani po potrditvi na mestnem svetu, svoje obveznosti pa bi morala poravnati do 17. oktobra. Vendar svoje obveznosti ni mogla izpolniti zaradi sodnega odloga izvršitve, saj je novogoriško okrajno sodišče ugodilo predlogu vrhovnega državnega tožilstva za odlog izvršitve v poravnalnem delu, ki se nanaša na plačilo zneskov posameznim upnikom.

Zato so skoraj tri milijone evrov takrat položili na sodni depozit, denar pa je tako čakal na zaključek sodnega postopka, je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedal novogoriški župan Matej Arčon.

V začetku letošnjega leta je novogoriška občina prejela sklep Višjega sodišča v Kopru, ki je v pritožbenem roku spremenilo sklep okrajnega sodišča. Zato je občina na podlagi pravnomočne sodne odločbe in skladno z odločitvijo višjega sodišča izpolnila svoje obveznosti po sklenjeni poravnavi.

Izplačila opravljena že v prejšnjem tednu

Tako je prejšnji teden izplačala dogovorjene zneske vsem upravičenim upnikom in njihovim pravnim naslednikom. Plačilo je bilo po besedah odvetnika Ivana Rutarja, ki je Mestno občino Nova Gorica zastopal v zadevi SGP, izvršeno po predhodnem preverjanju statusnih sprememb upnikov v sodnem registru in po vpogledu v register transakcijskih računov upnikov pri Ajpesu.

Vendar pa družbi SGP Gorica v likvidaciji niso plačali dobrih 10.000 evrov, saj so sodišča v več izvršilnih postopkih upnikom SGP dovolila rubež prednostnih terjatev. Ta denar bo plačala upravičenim upnikom po vrstnem redu v skladu z izdanimi sodnimi sklepi. Nad zakonitostjo celotnega postopka, presojo zahteve za varstvo zakonitosti in podpisa poravnave je bdela odvetniška družba Čeferin.

Poravnava je zakonita

"Naša ugotovitev je bila enaka ugotovitvi okrožnega sodišča v Novi Gorici, da je poravnava zakonita in da je zahteva za varstvo zakonitosti po naši oceni neutemeljena," je na novinarski konferenci dejal odvetnik Aleksander Čeferin.

S sklenitvijo poravnave se je dogovorno zaključilo kar 20 odprtih sodnih postopkov, katerih izid je bil negotov in časovno odmaknjen, med katerimi jih je 18 potekalo pred novogoriškim okrožnim sodiščem, po eden pa pred ljubljanskim sodiščem in evropskim sodiščem za človekove pravice. Mediacijski postopek je trajal pet mesecev, s podpisom poravnave z SGP Gorica pa je občina "odblokirala" možnosti zidave v mestu, je še poudaril novogoriški župan.

Deli novico: