Luka Koper s petimi novimi nadzorniki

Delničarji Luke Koper so na izredni skupščini na predlog Soda imenovali pet novih članov nadzornega sveta, na svojem mestu pa ostaja predstavnica koprske občine med nadzorniki Sabina Mozetič. Sprejeli so tudi spremembe statuta družbe, ki med drugim določajo, da mora predsednik uprave imeti univerzitetno stopnjo izobrazbe.

Slovenska odškodninska družba (Sod), ki je tudi vložila zahtevo za sklic današnje skupščine, je sprva predlagala odpoklic vseh šestih nadzornikov, predstavnikov kapitala, a je očitno prišlo do dogovora s koprsko občino, da slednja ohrani Mozetičevo kot predstavnico lokalne skupnosti v nadzornem svetu.

V danes objavljenem in tudi sprejetem nasprotnem predlogu je tako Sod, ki je sprva za nove nadzornike predlagal kar ožje vodstvo Soda, spremenil seznam kandidatov. Novi nadzorniki, predstavniki kapitala, so tako s skoraj soglasno podporo delničarjev postali Rado Antolovič, Elen Twrdy, Andrej Šercer, Žiga Škerjanc in Alenka Žnidaršič Kranjc.

Pred tem so delničarji prav tako skoraj soglasno odpoklicali nadzornike Nikolaja Abrahamsberga, Vinka Možeta, Andreja Godca in Jordana Kocjančiča, medtem ko je Dino Klobas že prej odstopil s položaja.

Predsednik uprave s petletnimi vodstvenimi izkušnjami in univerzitetno izobrazbo

V skladu z današnjim nasprotnim predlogom Soda pa so delničarji potrdili tudi druge, obširnejše sprememba statuta družbe. Te med drugim predvidevajo, da nadzorni svet poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe; da ima uprava največ tri člane, od katerih je eden delavski direktor; da je za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu uprave dovolj navzočnost vsaj polovice nadzornikov, pri čemer mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta; in da mora imeti predsednik uprave najmanj univerzitetno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah.

Za spremembe statuta je glasovalo 99 odstotkov prisotnega kapitala, potrebna večina pa je bila 75 odstotkov.

Tako predstavniki malih delničarjev kot tudi tudi predstavnik delavcev v nadzornem svetu Mladen Jovičič so sicer izrazili pomisleke glede posameznih sprememb statuta.

Uvodoma je delničarje nagovoril predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič, ki je med drugim izpostavil neracionalne poteze prejšnjih uprav ter prihranke, ki jih je dosegel v času, odkar vodi Luko. Prav tako je delničarjem predstavil svojo vizijo razvoja Luke v prihodnje.

razum |  07 .10. 2013 ob  15: 27
-5
Sprememeba statuta bi morala biti na vseh delovnih področjih, da kdor nima vsaj srednje izobrazbe - ni sposoben za prav nobeneo delo in je višek.