Gantar: Za zdravstvo je treba najti vzdržen sistem financiranja

Slovenija

Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes udeležencem 16. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu v Zrečah predstavil načrtovane spremembe zdravstvene zakonodaje. Po oceni Gantarja obdobje, ki je pred nami, je ključno za slovensko zdravstvo, saj bo treba najti vzdržen sistem financiranja in usmeriti zdravstvo v pravo smer.

Minister meni, da je zakon o zdravstveni dejavnosti eden ključnih reformnih zakonov, ker se nanaša na organizacijo dela v zdravstvu. Strateški cilj novega zakona je racionalizacija in reorganizacija sistema zdravstvenega varstva za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev.

Predlog omenjenega zakona prinaša tudi spremembe v delovanju in upravljanju izvajalcev zdravstvenih storitev, večjo samostojnost in odgovornost organov upravljanja javnih zdravstvenih zavodov in povezovanje izvajalcev zdravstvenih storitev. Gantar ocenjuje, da bi povezovanje zdravstvenih zavodov med drugim povzročilo nižje stroške poslovanja, prihranek zaradi skupnega vodenja javnih naročil, nižanje stroškov zdravstvenih storitev in možnost preusmeritve prihrankov v razvoj zdravstvene dejavnosti.

Dilema glede prostovoljnega oziroma obveznega zavarovanja

Po ministrovih besedah še vedno obstaja dilema glede prostovoljnega oziroma obveznega zavarovanja, odprto je tudi vprašanje načina in pravno formalne oblike povezovanja. Še vedno namreč ni jasno, ali bi se zdravstveni zavodi v zdravstveni regiji povezovali horizontalno ali vertikalno. Učinkovitega zakona brez obveznega povezovanja zdravstvenih zavodov ne bo, je prepričan Gantar in kot primer dobre prakse pri povezovanju v osnovnem zdravstvu izpostavil Gorenjsko.

Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen je spregovoril o pomenu reorganizacije za nadaljnji razvoj javnega zdravja v Sloveniji. Po njegovem mnenju spremembe v organizacijski strukturi bodo omogočile enakomerni razvoj vseh funkcij, ki jih imajo organizacije, ki delujejo na področju javnega zdravja v razvitih državah. Hkrati pa bo mogoče v okviru nove organizacije po Erženovih besedah zagotoviti dostopnost do preventivnih programov vsem, ki so do teh programov upravičeni, ne glede na to, kje živijo.

"Prednost nove organiziranosti pa je tudi v večji učinkovitosti dela strokovnjakov, kar je posebnega pomena, saj je število strokovnjakov zaradi neustreznega načina financiranja premajhno glede na izzive, ki so pred nami," je dejal Eržen.