EU na dobri poti k zmanjšanju izpustov CO2

 EU je po izsledkih poročila Evropske agencije za okolje (EEA) na dobri poti k uresničitvi cilja o 20-odstotnem znižanju izpustov CO2 do leta 2020. Do konca lanskega leta je izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 znižala za 18 odstotkov.

Zadnje poročilo EEA kaže, da so emisije toplogrednih plinov v Evropi lani v primerjavi z letom prej upadle za odstotek.

Petnajst držav članic se je v okviru kjotskega protokola zavezalo znižati emisije toplogrednih plinov do leta 2012 za osem odstotkov v primerjavi z letom 1990. Cilj so močno presegle, saj so se emisije znižale že za dobrih 12 odstotkov.

Tri države pa bodo morale dokupiti mnogo emisijskih kuponov, če bodo želele doseči cilje kjotskega protokola. Gre za Avstrijo, Luksemburg in Španijo. Prav tako je unija na dobri poti, da doseže cilj 20-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2020.

Slovenija se mora še potruditi

Slovenija bo cilj znižanja emisij do leta 2020 v sektorjih, v katerih se ne trguje z dovolilnicami za izpuste toplogrednih plinov, dosegla le, če bodo izvedeni dodatni načrtovani ukrepi.

Trenutno je na dobri poti, če se upošteva učinek t.i. ponorov oziroma učinek, ki jih imajo na vsrkavanje CO2 gozdovi. Poročilo sicer ugotavlja, da so dodatni ukrepi na področju energetske učinkovitosti v Sloveniji nujni.

O leta 2011 dosega delež obnovljivih virov energije že 13 odstotkov, kar je nad 11,7-odstotnim deležem, ki so si ga zastavili za leti 2011 in 2012.

Slabša rast energetske učinkovitosti

Manj optimistično pa EU sledi tretjemu cilju, in sicer doseči 20-odstotno rast pri energetski učinkovitosti. Samo štiri države članice Bolgarija, Danska, Francija in Nemčija na tem področju napredujejo, izpostavlja EEA v poročilu.

Ob tem opozarjajo, da trenutne politike v večini držav članic ne zagotavljajo zadostnega razvoja v smeri doseganja cilje. "Razlogi tičijo predvsem v nezadostnem uveljavljanju primernih ukrepov in politik, negativno pa na doseganje ciljev vpliva tudi gospodarsko-finančna kriza," še izpostavlja poročilo.