Uredili bodo kanalizacijo

Posočje

V vasi Komno z 250 prebivalci bodo po desetletju odlašanja prihodnjo pomlad začeli z urejanjem komunalne infrastrukture. Naložbo nameravajo izpeljati v dveh letih, a le v kolikor jim uspe dobiti denar iz EU, sicer bi se dva milijona vreden projekt utegnil graditi štiri leta.

“Kamno ima najslabšo komunalno infrastrukturo v Posočju v našem upravljanju. Vodovod iz leta 1937 pušča, zato je treba vodo prekuhavati. Ni požarne vode. Po potresu leta 1976 zgrajena kanalizacija se izteka kar v Sočo, le novejše hiše imajo greznice,” nevzdržno stanje opisuje direktor Komunale Berti Rutar.

Priprave Občine Tolmin in Komunala so se pričele že pred desetimi leti, vendar so zahteven zalogaj stalno potiskali na stranski tir. Da je čas z izgradnjo novega omrežja že res skrajen, opozarjajo tudi domačini.

Vodovod in kanalizacija že imata gradbeno dovoljenje, za čistilno napravo pa ga še čakajo. “V proračunih za prihodnje leto in leto 2015 smo zagotovili 600.000 evrov. Spomladi bomo začeli graditi vodovod in vodohran. Spotoma bomo dodatni denar iskali na vseh možnih razpisih,“ je povedal Miran Drole v občinski upravi odgovoren za okolje in prostor.

V tolminski občini morajo sicer urediti še precej komunalne infrastrukture, predvsem jim manjkajo čistilne naprave. Kanalizacijo za vasi Čiginj in Kozaršče že projektirajo in hkrati preverjajo možnosti o povezovanju s čistilno napravo za Volče in za deponijo na Volčanskem polju. Projektirajo tudi kanalizacijo in čistilno napravo za Knežo, nastaja idejna zasnova za Modrejce. Na levem bregu Soče na projekte in predvsem na denar čakajo vasi Volarje, Gabrje, Dolje.