UP FVZ PREJELA PRIZNANJE ŠOLE ZA ČASTNIKE: V času epidemije so jih strokovno in tehnično podprli pri šolanju na daljavo

Koper

Univerza na Primorskem je v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju v času prvega vala epidemije SARS CoV-2 strokovno in tehnično podprla Center vojaških šol ter s tem odločilno pripomogla, da se je šolanje kandidatov za častnike 32. generacije lahko izvajalo na daljavo.

Strokovna in tehnična pomoč, ki jo je v začetku epidemije nudila Univerza na Primorskem in Fakulteta za vede o zdravju, je omogočila, da šolanja kandidatov za častnike ni bilo treba prekinjati ter se je v celoti in kvalitetno izvedlo v načrtovanem času.

Izkušnje s šolanjem na daljavo, pridobljene ob začetku epidemije, so Šoli za častnike služile do konca šolanja 32. generacije in jih bo s pridom uporabila tudi v bodočih generacijah.