SPOMLADANSKE AKTIVNOSTI MARJETICE KOPER: Novi rumeni zabojniki v Pobegih in brezplačna akcija nevarnih odpadkov

Koper

Marjetica Koper bo v prihodnjih dneh nadaljevala z deljenjem rumenih individualnih zabojnikov za ločeno odlaganje mešane komunalne embalaže. Po lanskoletni jesenski akciji v Bertokih bodo tokrat prišli na vrsto v Pobegih. Plastična embalaža predstavlja več kot 50 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev, zato bodo na Marjetici prilagodili tudi urnik odvoza. Tedensko bodo tako odvažali izmenično embalažo iz rumenih zabojnikov in mešane komunalne odpadke iz črnih zabojnikov. Odvoz bioloških odpadkov bo ostal nespremenjen.

Zabojnike bodo vsi krajani prejeli brezplačno, dosledno ločevanje in odlaganje plastične ter kovinske embalaže iz gospodinjstev pa je v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki obvezno. Posameznik, ki odpadkov ne zbira ločeno, se lahko kaznuje z globo v višini 100 evrov. Na Marjetici vse uporabnike vljudno prosijo, da dosledno upoštevajo urnike odvoza, ki jih bodo v prihodnjih dneh prejeli po pošti. Zabojnike namestite na odjemno mesto najkasneje do 6. ure na dan odvoza ter jih po izpraznitvi še isti dan vrnete na zbirno mesto.

Na Marjetici Koper bodo v torek, 13. aprila, začeli tudi z akcijo prevzema nevarnih odpadkov. Tudi tokrat bodo s premično zbiralnico obiskali Občino Ankaran in vse krajevne skupnosti v Mestni občini Koper. Oddaja nevarnih odpadkov je za vsa gospodinjstva tudi tokrat seveda brezplačna. Odpadke morate oddati v originalni embalaži, zaradi lažjega ravnanja z njimi. Prav tako jih je potrebno zbirati ločeno in jih ni dovoljeno mešati med seboj. Med nevarne odpadke sodijo stari akumulatorji in baterije, zdravila, pesticidi, kozmetični izdelki, čistila, topila, kisline, motorna in jedilna olja ter neonska in halogenska svetila. Letak z urnikom in lokacijami zbirnih mest ste vsi občani prejeli po pošti, lahko pa ga preverite tudi na spletni strani Marjetice.