SPET ODPRTA PEŠPOT PO PRIZADETIH STRUNJANSKIH SOLINAH: To je edini ukrep, s katerim se solinski ekosistem oz. mokrišče obnovi (FOTO)

Piran

Sanacija nasipa in povezovalne pešpoti na Strunjanskih solinah je končana, pot pa ponovno odprta. Obnova in dvig nasipov ter pragov, ki preprečujejo nenadzorovano razlivanje vod med pretočno laguno Stjuža in Strunjanskimi solinami, je eden ključnih ukrepov pri ohranitvi solin in tamkajšnje biotske raznovrstnosti.

Dela so financirana iz Sklada za podnebne spremembe kot ukrep obvladovanja vplivov podnebnih sprememb na mokrišča. Sanacija je stala skupaj 1,2 milijona evrov.

Z dvigovanjem morske gladine, povečanjem obalne erozije, obilnimi padavinami in izgubljanjem habitatov se kažejo vplivi podnebnih sprememb na evropske obalne regije. Obalni ekosistemi so občutljivi in podvrženi degradaciji. Solinskim habitatom grozijo poplave, lagunam erozija in vdor morske vode, morski habitati pa tvegajo izgubo biodiverzitete. Prav biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve nam pomagajo pri prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb. Mokrišča, ki so učinkovito upravljana ter funkcionalno in dobro povezana, so lahko pri tem ključnega pomena.

Habitati v "ugodnem stanju" ohranjenosti so bolj odporni na vplive podnebnih sprememb. Direktiva o habitatih in pticah ter Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 določajo cilje ohranjanja, izboljšanja stanja obalnih habitatov in vrst, krepitve biotske raznovrstnosti, povečanja odpornosti na podnebne spremembe in zagotavljanja ekosistemskih storitev.

Ukrepi so usmerjeni v obnovo ključnih življenjskih okolij, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, v Krajinskem parku Strunjan slano mokrišče – morska laguna s solinami. K obnovi obmorskih habitatov je prispevala ureditev infrastrukture za uravnavanje primernega vodnega režima v laguni in solinah, ki so v zadnjih desetih letih utrpeli veliko.

Strunjanske soline od morja, lagune Stjuža in kanala potoka Roja odmejujejo visokomorski oz. visokovodni nasipi. V zadnjih desetih letih so bile večkrat prizadete zaradi poplav, višanja morske gladine in ujm. Obnova nasipa je edini ukrep, s katerim se lahko solinski ekosistem oz. mokrišče obnovi. Brez tega bi se škodni dogodki še naprej dogajali in habitatni tipi ter vrste Natura 2000, ki so zaščiteni znotraj ekosistema solin, se zaradi sosledja poškodb ne morejo obnoviti.

Obnova habitatnih tipov in vrst je pogojena s poplavno zaščito solin, da ne prihaja do nekontroliranega vdora padavinske ali morske vode. Glavni cilj investicije je boljše upravljanje in obvladovanje morskih in obmorskih ekosistemov pod vplivom podnebnih sprememb.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
joca amster damm |  30 .11. 2021 ob  12: 34
zelo nestrokovno napisan naslov članka!!!
SPET ODPRTA PEŠPOT PO PRIZADETIH STRUNJANSKIH SOLINAH
PrizadetejQuery112309269203321788029_1638271971937???
ali morda poškodovane?
ali morda sanirane?
grozaaaaaaaaaa