Opozarjajo na slabe pogoje za razvoj

Posočje

Na srečanju gospodarstvenikov Zgornjega Posočja, ki ga je s tremi posoškimi občinami pripravil Posoški razvojni center, so izpostavili nekatere probleme, s katerimi se srečujejo gospodarske družbe na tem območju. Izpostavili so predvsem slabo cestno povezavo, slabo širokopasovno povezavo, neugodno demografsko strukturo in beg možganov.

K večjemu gospodarskemu razvoju je v preteklem desetletju precej doprinesel razvojni program Soča, ki je od leta 2002 različnim projektom v trem posoških občinah namenil preko 12 milijonov evrov.

Gospodarstveniki so v razpravi opozorili tudi na probleme gradnje objektov, premalo prostora v obstoječih obrtnih conah ter previsoke cene komunalno opremljenih zemljišč, ki so primerna za poslovno gradnjo.

Razvojni program se konec letošnjega leta sicer zaključuje, vendar je po besedah direktorice Posoškega razvojnega centra Almire Pirih dodobra zaznamoval Posočje. Z njim so želeli vsaj omiliti - če že ne odpraviti - neugodne gospodarske razmere in trende.

"Od leta 2002 sta bila prijavljena 202 projekta, izbranih pa 184, med katerimi je bilo več usmerjenih tudi v razvoj turistične infrastrukture in dejavnosti," je povedala Pirihova. Po letu 2008 so del pridobljenih sredstev namenili tudi štipendiranju mladih iz Posočja, ki so se odločili za študij tehničnih znanj - podeljenih je bilo 211 štipendij, 120 študentov je študij že zaključilo in se v večini zaposlilo v posoških podjetjih.

 

Zaposlitve prihajajo v prihodnjih letih

Med drugim so bile v razpravi predstavljene tudi priložnosti, ki jih prinaša nova razvojna perspektiva 2014-2020, in novela zakona o gospodarskih družbah.

"Rezultat razvojnega programa so nove investicije v gospodarstvu, zagotovljen prostor za gospodarsko infrastrukturo po občinah, na nove zaposlitve pa še čakamo v prihodnjih treh letih, ko se morajo zaključiti vsi projekti iz tega programa," je dejala Pirihova in ob tem opozorila, da je trenutna gospodarska kriza nekoliko zavrla prizadevanja Posoškega razvojnega centra pri razvoju in da bo potrebno na dokončne rezultate še nekoliko počakati.

O rezultatih razvojnega programa Soča in možnostih za podobne prihodnje projekte so prisotnim spregovorili predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vodja sektorja za izvajanje regionalnega razvoja na gospodarskem ministrstvu Robert Drobnič je poudaril, da je bil ta program dobro izveden in kot tak predstavlja dobro prakso za podobne programe v Sloveniji.