Salonitu in Nikolausu Requatu odvzeli glasovalne pravice v novogoriški Komunali

Goriška

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitve določb zakona o prevzemih družbi Salonit Anhovo in Nikolausu Requatu z Dunaja prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic v Komunali Nova Gorica. Odločba še ni pravnomočna, saj se Salonit in Requat nanjo lahko pritožila v osmih dneh, so sporočili iz ATVP.

Prepoved uresničevanja glasovalnih pravic velja, dokler Salonit Anhovo ne da prevzemne ponudbe za Komunalo ali dokler družba Salonit Anhovo in Nikolaus Requat ne znižata lastniškega deleža v njej, tako da prevzemnega praga ne bosta več dosegala.

Salonit Anhovo je v lastništvo novogoriške družbe Komunala vstopil leta 2008 in pridobil 24,99-odstotni delež. Leta 2012 je odkupil del še del delnic Komunale od Cestnega podjetja Gorica (CPG), to pa je preostali del svojega deleža v Komunali prodalo Nikolausu Requatu z Dunaja.

Salonit ima tako v Komunali Nova Gorica 55.746 delnic oz. 32,94-odstotni delež, Requat pa 21.300 delnic oz. 12,57-odstotni delež; skupaj imata torej 77.046 delnic oz. 45,51-odstotni delež glasovalnih pravic v novogoriški Komunali.

V MO Nova Gorica zadovoljni

Zaradi take lastniške koncentracije je druga največja delničarka Komunale, Mestna občina Nova Gorica, skupaj z ostalimi petimi občinami na Goriškem že lani na novogoriškem sodišču vložila tožbo na ničnost sprejetih sklepov na skupščini delničarjev zaradi povezanega delovanja družb.

Novogoriški župan Matej Arčon je zato danes povedal, da je odločitev ATVP pričakovana s strani novogoriške občine. "Agencija za trg vrednostnih papirjev je očitno zaznala nepravilnosti, na katere smo že opozarjali," je dejal Arčon.

Nasprotno pa danes ni bilo odziva na odločbo ATVP s strani Salonita, saj odgovornih ni bilo več v podjetju. Tako tudi ni znano, ali se bo Salonit pritožil na odločbo in kaj bo naredil v prihodnje v zvezi z lastništvom v novogoriški Komunali.

Deli novico: