SDS predlaga dvokrožni večinski volilni sistem

Poslanke in poslanci SDS so v obravnavo v DZ vložili predlog za začetek postopka za spremembo ustave, po katerem bi vanjo zapisali dvokrožni večinski volilni sistem. Kot so sporočili, bi se s tem vzpostavilo oblikovanje trdne, politično stabilne in enotne vlade ter tudi močne opozicije. V spremembi vidijo tudi predpogoj za začetek reševanja krize.

Skupina 26 poslank in poslancev SDS s prvopodpisanim Jožetom Tankom predlaga spremembo 80. člena ustave tako, da bi določal, da se poslance državnega zbora voli po dvokrožnem večinskem načelu. Izvoljeni bi bili tisti kandidati, ki bi prejeli večino glasov vseh volivcev, ki bi veljavno glasovali v volilnem okraju.

V SDS so prepričani, da bi predlagana sprememba volilnega sistema pripeljala do nujno potrebne večje politične stabilnosti, ki je nujna za vzpostavitev pogojev za uspešnejši razvoj Slovenije.

Opozarjajo, da bi se s predlagano spremembo ustave zagotovilo dosledno spoštovanje volje volivcev, izražene na referendumu decembra 1996, kar je kasneje ugotovilo tudi ustavno sodišče. In dodajajo, da se je s spremembo ustave leta 2000 to voljo volivcev ter odločbo ustavnega sodišča zaobšlo ter določilo sistem sorazmernega predstavništva z obvezno personalizacijo volitev.

Sistem bi bil preprostejši

Spremembe volilnega sistema so v samostojni Sloveniji predmet razprave v praktično vsakem mandatu. Izkušnje pa kažejo, da je zahtevano dvotretjinsko večino za njihov sprejem v DZ težko doseči.

V SDS med prednostmi predlagane ureditve izpostavljajo, da bi volivci v vsakem volilnem okraju izvolili po enega poslanca in bi torej vsak volilni okraj imel v državnem zboru svojega predstavnika. Ker je takšen sistem bolj preprost, bi volivke in volivci vedeli, kam gre njihov glas. S tem pa bi vzpostavili tudi načelo bistveno večje odgovornosti poslancev do državljanov. Uveljavitev teh sprememb bi torej pomenila, dodajajo, da se v DZ ne bi več volile predvsem politične stranke, ampak konkretni ljudje.

Trenutno sta v parlamentarni proceduri že dva predloga za noveliranje zakona o volitvah v državni zbor, predlog poslancev Pozitivne Slovenije in predlog Zveze društev upokojencev Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor naj bi še ta mesec na sestanek povabil vodje parlamentarnih strank, ena od tem pogovora pa naj bi bile prav spremembe volilnega sistema

najboljše |  06 .11. 2013 ob  07: 28
-1
za državljane bi bilo, če ne bi imeli takih strank in voditeljev kot jih imamo sedaj, vključno z SDS in JJ!!!!!!!
najboljše |  06 .11. 2013 ob  07: 26
za državljane bi bilo, če ne bi imeli takih strank in voditeljev kot jih imamo sedaj, vključno z SDS in JJ!!!!!!!