Predsednica KŠOK-a ostaja Ana Šalgaj

Klub študentov občine Koper je v petek, 30. novembra 2012, izpeljal redni občni zbor. Razpisane so bile redne volitve za predsednika, člane Upravnega in Nadzornega odbora ter člane Stalnega razsodišča.

Predsednica Kluba študentov občine Koper je ostala Ana Šalgaj. V Upravni odbor so bili izvoljeni Klemen Zonta, Sara Toškan, Matevž Kocjan in Dorian Markežič, ki je postal tudi podpredsednik društva, v Nadzorni odbor Jaša Saražin, Ivana Gantar in Sara Naraglav, v Stalno razsodišče pa Mark Prelec in Igor Marasovič.

Dosedanja in novoizvoljena predsednica Ana Šalgaj je občinstvu zagotovila, da bo klub vodila vestno in odgovorno ter nadaljevala s transparentnostjo delovanja po načelih demokratičnosti in enakopravnosti, ki je KŠOK zaznamovala vsa leta poprej: "Glavni razlog za ponovno kandidaturo je zagotovitev nasledstva, ki bo KŠOK vodilo po mojem odhodu. Trenutno se nahajamo v času velike menjave generacij. Na eni strani imamo dolgoletne aktiviste, ki se približujejo koncu študentskih let, na drugi pa mlade aktiviste, ki jih pred kandidaturo v organe KŠOK čaka še kakšno leto uvajanja. Poleg prenosa znanja na mlajšo generacijo bodo med najpomembnejšimi nalogami tega mandata tudi racionalizacija stroškov, pridobivanje sredstev ter krepitev duha prostovoljstva in solidarnosti tako na KŠOK-u kot širše med člani."

Sorodne vsebine:

KŠOK-ovci pokazali veliko srce

Študentje za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Sindikalisti in študentje ogorčeni

Študenti?! |  07 .12. 2012 ob  01: 29
Ma kaj tej so študenti celo življenje?!?