Pikalo s črpanjem evropskih sredstev njegovega ministrstva zadovoljen

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je s črpanjem evropskih sredstev njegovega ministrstva zadovoljen, saj je ministrstvo drugo najuspešnejše pri črpanju. Tako imajo že potrjene projekte za 99 odstotkov sredstev, ki jih je možno črpati iz rednih pravic porabe, načrtujejo pa že projekte za črpanje iz dodatnih in presežnih pravic porabe.

Kot je na novinarski konferenci, na kateri je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predstavilo črpanje evropskih sredstev v obdobju od leta 2007 do leta 2013, povedal Pikalo, je imelo ministrstvo v navedeni finančni perspektivi iz rednih pravic porabe na voljo slabih 615 milijonov evrov evropskih sredstev oziroma dobrih 723 milijonov evrov s slovensko soudeležbo.

Potrjenih 141 projektov in razpisov v skupni vrednosti okrog 720 milijonov

Do 13. januarja letos so uspeli potrditi 141 projektov in razpisov v skupni vrednosti nekaj manj kot 720 milijonov evrov (od katerih delež evropskih sredstev znaša dobrih 611 milijonov), kar predstavlja 99 odstotkov sredstev, ki so na voljo.

Skupna vrednost podpisanih pogodb o sofinanciranju je istega dne znašala nekaj manj kot 680 milijonov evrov (od katerih je bil delež evropskih sredstev slabih 581 milijonov) oziroma 94 odstotkov možnih sredstev.

Pri tem je sama realizacija do 13. januarja letos znašala nekaj manj kot 560 milijonov evrov (od katerih delež evropskih sredstev 476 milijonov) oziroma skoraj 78 odstotkov sredstev, ki so na voljo.

Od izplačil, ki jih je založil državni proračun, so v Bruselj do zdaj poslali za 456,6 milijona evrov zahtevkov za povračilo, kar predstavlja 96 odstotkov vseh izplačil.

Po besedah Pikala sredstev iz rednih pravic porabe ni več, zato nameravajo nekatere projekte financirati v okviru dodatnih in presežnih pravic porabe. V letu 2014 nameravajo tako izpeljati razpis za financiranje športne infrastrukture v turističnih destinacijah, v okviru katerega bo na voljo 7,8 milijona evrov. Načrtujejo tudi projekt napeljave optičnega omrežja za 621 organizacij s področja vzgoje in izobraževanja, vreden 14,7 milijona evrov. Namen tega projekta je povezati vse šole v Arnesovo akademsko omrežje. Med drugim načrtujejo tudi vzpostavitev inovativne sheme za doktorski študij.

Z evropskimi sredstvi je ministrstvo v veliki meri sofinanciralo tudi projekt spodbujanja zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Na razpis so prejeli 211 prijav, pri čemer so v javnih vrtcih za šest mesecev zaposlili devet pripravnikov, v osnovnih šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih pa 42 pripravnikov za deset mesecev.

Cilj ministrstva sicer je, da bi jim do konca leta 2015 uspelo počrpati vsa sredstva, ki so na voljo.