NOVI NIZ FAMNITOVIH BIOLOŠKIH VEČEROV: Do obnove narave preko globalnih ciljev in lokalnega načrtovanja

Koper

Jutri se pričenja novi niz Famnitovih Bioloških večerov, ki bo ponudil pester nabor tematik, saj bodo v izvedbi 2022/23 gostili kar osem strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih organizacij v Sloveniji, Oddelka za biodiverziteto ter tudi iz tujine.


Letošnji 1. biološki večer bo izveden v sredo, 16. novembra, ob 19.00 v Veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT, Glagoljaška 8) in preko Zoom povezave. Gostja bo dr. Dagmar Hagen, ki prihaja iz Norveškega inštituta za raziskovanje narave, spregovorila pa bo o obnovi narave. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Predavanje se bo pričelo s predstavitvijo širšega pogleda na potrebo po obnovi ekosistemov in na to, kako je prenova teh v zadnjih letih vstopila v mednarodno, politično, znanstveno in gospodarsko okolje. Predavateljica bo opisala in prikazala povezavo globalnih ciljev z lokalnim načrtovanjem in iskanje pravih rešitev v lokalnem okolju.

Na primerih dobrih praks že izvedenih projektov bo izpostavila obnove in blaženje posledic, apliciranih v različnih tipih narave. Pri tem bo predstavila pomen obnove ekosistema pri zmanjšanju izgube naravnega okolja in obnovi degradiranih zemljišč. V sklopu predavanja bo slušatelje seznanila, kako vključevati deležnike, sodelovati z lokalnimi izvajalci in integracijo znanstvenega ter 'tihega' znanja, ki prinaša merljive rezultate za ekologijo, družbo in gospodarstvo. 

O predavateljici:

Dr. Dagmar Hagen je višja znanstvena raziskovalka na Norveškem inštitutu za raziskovanje narave (NINA). Doktorirala je iz obnovitvene ekologije s poudarkom na upravljanju in obnovi degradiranih območij. Ima več kot 20 let izkušenj s področja raziskovanja obnove in obnovitvenih posredovanj s poudarkom na stiku z družbenimi in naravoslovnimi znanostmi, kot tudi z znanostjo in obnovo na terenu. Poleg tega je vodilna ekologinja pri dveh največjih projektih obnove na Norveškem. Sodeluje pri projektu ReNature, ki je del Norveškega finančnega mehanizma EGS med Norveško/NINA in Slovenijo. 

Norveški inštitut za raziskavo narave (NINA) je vodilna institucija za aplikativno obnovitveno ekologijo na Norveškem, ki trenutno izvaja projekte v različnih naravnih okoljih in sodeluje z različnimi deležniki iz stroke.

Preostale tematike niza 2022/23:

- 16. november 2022 ob 19.00, Restoring nature – from international commitments to local actions, dr. Dagmar Hagen, Norveški inštitut za raziskovanje narave,

- 30. november 2022, ob 19.00, EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov, Aja Bončina, UP FAMNIT,

- 14. december 2022, ob 19.00, Pomen gliv v urbanih gozdovih, Luka Šparl,

- 11. januar 2023, ob 19.00, Krajinski park Pivška presihajoča jezera – včeraj, danes, jutri?, Tadej Kogovšek, Krajinski park Pivška presihajoča jezera,

- 15. februar 2023, ob 19.00, Projekt LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji, Katja Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore,

- 8. marec 2023, ob 19.00, Raziskovanje velikih mačk Namibije skozi oči mladega raziskovalca, Nik Šabeder, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani,

- 29. marec 2023, ob 19.00, Pozabljeni ulov – prilov v malem priobalnem ribolovu v Severnem Jadranskem morju, Hana Hanžek Turnšek, UP FAMNIT,

- 19. april 2023, ob 19.00, Prijatelji ali sovražniki – pri rastlinah je vse mogoče, dr. Katarina Šoln, UP FAMNIT.

Več podatkov o bioloških večerih je dostopnih na spletni strani: https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/.