NIKAR JIH NE MEČITE V KANALIZACIJO! Robčki in krpe za čiščenje in razkuževanje sodijo med mešane odpadke

Slovenija

Zaradi epidemije koronavirusa se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, ki pogosto pristanejo v kanalizaciji, kamor ne sodijo. Komunalna podjetja opozarjajo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi spadajo med mešane komunalne odpadke, saj v kanalizaciji pogosto povzročajo zamašitve.

Higienski proizvodi lahko povzročijo izpad delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu. "Ob ravnanju z odpadki naprošamo vse uporabnike, da tudi zaradi omenjenih težav z velikimi kupi neprevzete embalaže z odpadki ravnajo čim bolj racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stiskajo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje," so zapisali v Zbornici komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Prav tako uporabnike prosijo, da kosovne in druge odpadke ter zeleni odrez, ki jih zaradi opisanih omejitev nekaj časa ne bo mogoče tekoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje stanja. Odpadkov pa naj ne odlagajo v naravi.

Trenutno krizno stanje ob izbruhu koronavirusa posega tudi v delo komunalnih podjetij v Sloveniji, ki se soočajo s pomanjkanjem osebne zaščitne opreme za zaposlene. "Ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih v komunalni dejavnosti je za državo strateškega pomena, saj bi lahko množični izostanki komunalnih delavcev z dela zaradi posledic epidemije ogrozili izvajanje gospodarskih javnih služb in s tem dobavo pitne vode ali odstranjevanje odpadkov," so navedli.

Z namenom zagotavljanja varnosti svojih zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa so številna komunalna podjetja sprejela preventivne ukrepe, s katerimi so omejila izvajanje določenih storitev, kadar te niso nujne, kot so na primer delovanje zbirnih centrov, prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, odčitavanje obračunskih vodomerov in osebno poslovanje s strankami.

Dodatno se pri številnih komunalnih podjetjih še vedno kopiči neprevzeta komunalna odpadna embalaža, pojavljajo pa se tudi težave pri prevzemu blata iz čistilnih naprav. Komunalna podjetja zaenkrat razmere še obvladujejo, pri tem pa svoje uporabnike pozivajo, naj dosledno upoštevajo sprejete ukrepe in naj tudi sami prispevajo k nemotenemu izvajanju komunalnih storitev.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija