KAJ OBLJUBLJA PRORAČUN IZOLE? Med drugim dodatna neprofitna stanovanja, nov kulturni center in ureditev športne infrastrukture

Izola

Poročali smo že o proračunih Kopra, Ankarana in Pirana za leto 2020, danes pa serijo člankov zaključujemo z izolsko občino. Predlog izolskega občinskega proračuna za prihajajoče leto bodo svetniki obravnavali na seji občinskega sveta 19. decembra. Proračun bo v letu 2020 za 600.000 evrov višji od letošnjega, in sicer bo znašal 25,8 milijona evrov. Predvidenih odhodkov bo v letu 2020 za 26,7 milijona evrov, medtem ko so bili v proračunu za leto 2019 za slaba dva milijona evrov nižji. Višina sredstev za investicije je bila v letošnjem proračunu predvidena v višini 7,7 milijona evrov, v predlogu proračuna za leto 2020 pa je investicijam namenjenih 10,3 milijona evrov, so nam odgovorili z izolske občine.

Foto: Občina Izola/Jaka Ivančič

Na naše vprašanje, katere bodo prioritetne usmeritve občinskega proračuna za leto 2020, so na prvo mesto postavili sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN). Kot so dejali, so obstoječi prostorski akti v Občini Izola zastareli, "zato je čim prejšnje sprejetje krovnega dokumenta nujno potrebno". V prihodnjem letu načrtujejo sprejetje prenovljenega in z državo usklajenega OPN-ja, ki "bo podlaga za vzpostavitev sodobnega sistema urejanja prostora, enovita baza podatkov pa bo bistveno zmanjšala pravno tveganje pri urejanju in posegih v prostor".

Med ostale pomembnejše projekte v prihodnjem letu sodi ureditev in izgradnja skupno šestnajstih dodatnih neprofitnih stanovanj na Smrekarjevi, Cegnarjevi, Krpanovi ulici ter Južni cesti. Poleg tega potekajo tudi pogovori s Stanovanjskim skladom RS za izgradnjo večstanovanjske stavbe za Izolane.

Izolski župan Danilo Markočič

Vlagali bodo v kulturo in šport

Za prihodnje leto v Izoli napovedujejo tudi izgradnjo novega kulturnega centra, za kar je bila že imenovana delovna skupina, ki bo pripravila vsebine bodočega centra. Izdelan je bil tudi že dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je obdelal varianto gradnje novega centra na treh različnih lokacijah. Po mnenju župana Danila Markočiča je realno pričakovati izgradnjo centra v letu 2024, "tako da bo v vsem svojem sijaju lahko zablestel v letu 2025, ko se štiri istrske občine s Piranom na čelu potegujemo za laskavi naziv Evropske prestolnice kulture".

V prihodnjem letu bodo nadaljevali z obnovo palače Besenghi degli Ughi, čaka pa jih tudi ureditev športne infrastrukture - izvedba nadstrešnice balinišča v Kortah in postavitev nove umetne trave na dveh obstoječih pomožnih nogometnih igriščih ob Mestnem stadionu v Izoli. S proračunskimi sredstvi bodo med drugim nabavili tudi štiri plavajoče pontone za veslače.

Prioritete pri infrastrukturnih projektih: opremljanje mestne industrijske cone in Šareda

Med prioritetnimi infrastrukturnimi projekti v letu 2020 predvidevajo dokončanje investicije opremljanja Cone mestne industrije – Vzhod v višini 1,1 milijona evrov. "Letos smo pristopili k ureditvi komunalne infrastrukture na omenjenem območju, v obsegu prve faze opremljanja. Komunalna oprema, ki je predmet gradnje, zajema izgradnjo cestne infrastrukture, meteorne in fekalne kanalizacije, vodnogospodarske ureditve hudournika Mehanotehnika I za zagotovitev poplavne varnosti v območju, izgradnjo vodovodnega omrežja in javne razsvetljave." Vzporedno z gradnjo infrastrukture bodo dograjena tudi omrežja elektroenergetskih naprav in telekomunikacijsko omrežje. Zaključek investicije prve faze je predviden v prvi polovici leta 2020. Če bo občina pridobila lastništvo na zemljiščih, se bo leta 2021 nadaljevala druga faza izvedbe komunalne opreme, so dodali. 

Med prioritetne projekte štejejo tudi "komunalno opremljanja Šareda v vrednosti 1,3 milijona evrov, od katerih je 800.000 evrov namenjenih za nakup zemljišč potrebnih za njegovo izvedbo". Predvidevajo tudi nadaljevanje gradnje komunalnih naprav in cestnih površin za opremljanje območja Šared. Sredstva za investicije bodo namenili tudi novogradnji in ureditvi obstoječih kolesarskih stez ter izgradnji zunanjih garaž Prostovoljnega gasilskega društva Korte. 

Participacija občanov: po 40.000 evrov za mesto in za zaledje

Na naše vprašanje, koliko denarja bodo namenili participaciji občank in občanov, so odgovorili, da je možno do vključno 12. decembra "podati uravnotežene predloge, ki jih bo občinska uprava preučila. Pričakujemo predvsem predloge posameznih krajevnih skupnosti, s katerimi smo že v dogovorih o participaciji pri sestavi proračuna."

V izolski občini so, kot pravijo, participativni del proračuna za leto 2020 razdelili na dva dela - zaledje in mesto. "Sveti krajevnih skupnosti bodo predlog proračuna obravnavali in vodstvo občine pričakuje, da bodo podali konkretne in konstruktivne dodatne predloge. Za izvedbo teh projektov bomo namenili po 40.000 evrov za področje mesta in enako vsoto za področje zaledja." V primeru, da bodo podani predlogi kakovostni, a jih "zaradi priprave celotne dokumentacije ne bo mogoče umestiti v predlog proračuna za leto 2020, bomo v najkrajšem času predlagali njegov rebalans," so dodali.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija