JZP IZOLA Z MAJHNO EKIPO DO VELIKIH DOSEŽKOV: Zasnovali za 11 milijonov projektov, maja pripravljajo Forum EUSAIR

Izola

Od leta 2016 v Izoli deluje Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte (JZP Izola). Z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih projektov s pomočjo evropskih sredstev in ustvarjanja okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitev ter zagon novih projektov za občane in podjetja, ga je ustanovila Občina Izola, ki je tudi njegova edina lastnica. Glede na dosežke si nihče ne bi mislil, da je njegova gonilna sila le štiričlanska ekipa zaposlenih. S čim se pravzaprav ukvarjajo, na kaj so najbolj ponosni in kaj pripravljajo v prihodnosti, nam je predstavil direktor JZP Izola, mag. Iztok Škerlič.

Iztok Škerlič

Kaj pravzaprav je Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte oziroma s čim se ukvarja?

JZP Izola je samostojni zavod, ki za Občino Izola pripravlja projekte za EU sredstva. Prilagaja vsebino in projekte, da bi lahko maksimizirali pridobivanje evropskih sredstev za projekte na Občini, pa tudi v drugih z občino povezanih ustanovah, kot so na primer Komunala Izola, Turistično združenje Izola, posamezne krajevne skupnosti in tudi Center za kulturno šport in prireditve Izola. Ob pripravi in izvajanju ter uspešnem poročanju za EU projekte zavod skrbi tudi za pospeševanje podjetništva v občini, skupaj z Občino in Obrtno zbornico Izola. V zadnjih letih smo uspeli pri infrastrukturnih projektih, v prihodnje pa si želimo še bolj povezati izolske podjetnike, da bi uspešno delovali.

JZP Izola je nastal leta 2016. Kakšni so bili začetki in kako se zgodba zavoda razvija?

Zavod je ustanovila Občina Izola, ki je tudi njegova edina lastnica. Ob skromnih začetkih smo že ob začetku delovanja pridobili projekt Podporne točke za Strategijo za jadransko-jonsko makroregijo Evropske unije in vzpostavili prenovljene prostore na Sočnem nabrežju 4 v Izoli. Trenutno zaposluje štiri ljudi.

V času uradnih ur, ko je epidemija še dopuščala, smo uradne ure imeli ob ponedeljkih med 12. in 16. uro, v sredo med 13. in 15 uro ter ob petkih med 9. in 13. uro. V tem času smo vsakomur nudili splošne informacije o evropskih sredstvih in drugih možnostih financiranja s pomočjo EU. Sedaj pa to opravljamo prek elektronske pošte: jzp@Izola.si.

Kateri so največji dosežki zavoda v teh letih delovanja?

Vsekakor bi, poleg že omenjene Podporne točke, izpostavil večje infrastrukturne projekte, ki smo jih izpeljali s pomočjo občinske uprave, in sicer razvoj podjetniške cone CMI vzhod za bivšo Mehanotehniko v Izoli ter preplastitev in osvetlitev kolesarske steze Porečanka-Parenzana od Kopra do vključno tunela Šalet oz. tamkajšnjega 'pit stopa'. Lani ob koncu leta pa smo s Komunalo Izola pridobili tudi EU sredstva za obnovo ribiškega pristanišča v Izoli.

Kakšen je doprinos JZP občini Izola, pa tudi širše, regionalno?

V Izoli smo uspešno pridobili že 7,4 milijonov evrov skozi različne projekte. Skupaj pa v dobrih petih letih delovanja zasnovali za skupaj 11 milijonov evrov projektov. V širšem smislu pa smo pod koordinacijo Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) vzpostavili partnerstvo z vsemi državami območja Jadrana in Jonije pri upravljanju tega območja v skupno dobro. V okviru stebra za Kakovost okolja EUSAIR smo zasnovali štiri konkretne projekte za celotno regijo, ki bodo prispevali k boljšemu upravljanju morja in kopnega, preprečevanju in odpravljanju nesreč na morju ter krepitvi pomena zavarovanih območij na morju in kopnem za trajnostni razvoj EUSAIR.

Ko smo ravno pri projektu EUSAIR. V mesecu maju pripravljate Forum EUSAIR. Nam lahko poveste kaj več o tem?

V okviru podporne točke smo zadnjih pet let pripravljali največji dogodek, ki ga vsaka država, ki je del projekta podporne točke, gosti, in sicer letni Forum EUSAIR. Enkrat na letno, v času letnega predsedovanja posamezne države, se na dvodnevnem forumu srečajo zunanji ministri prav vseh držav – Italije, San Marina, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Grčije in Slovenije – ter predstavniki ministrstev, ki se ukvarjajo z modro rastjo, energetiko in transportom, okoljem in kulturo ter turizmom. Na forumu se dogovorijo za nadaljnji usklajeni razvoj območja ter potrjujejo nove razvojne projekte.

Letos bo forum potekal v virtualni obliki, tako v Istri na žalost ne bomo gostili od 800 do 1000 udeležencev. Forum bo potekal 'on-line' prek spletne strani www.adriatic-ionian.eu. Ministri bodo sicer vseeno sprejeli izolsko deklaracijo, ki bo nekako obeležila to srečanje. Verjamem, da bo v prihodnje, morda čez nekaj let, mogoče dogodek ponoviti, saj enoletno predsedovanje poteka po abecednem vrstnem redu.

Iztok Škerlič je magister podjetniških znanosti. Od leta 2016 vodi JZP Izola. Preden je prišel v Izolo, je bil zaposlen na SVRK, vmes tudi na Ministrstvu RS za gospodarstvo, in sicer kot vodja Sekretariata čezmejnega programa Interreg Italija–Slovenija v obdobju 2007–2013. Poleg službe ga razveseljuje družina, je namreč mož in oče dveh fantkov, dvojčkov. V prostem času pa uživa še v športu in prijetni družbi.