Inšpektorji ugotovili več kršitev na gradbiščih

Po povečanem številu prijav so inšpektorji za delo pred mesecem dni izvedli poostren nadzor nad opravljanjem del na začasnih in premičnih gradbiščih. Ugotovili so 79 kršitev delovne zakonodaje ter 236 kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu, so sporočili iz Inšpektorata RS za delo.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v 12 primerih prepovedali nadaljevanje posameznih del do odprave nepravilnosti in v petih primerih prepovedali delo zaradi neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev. V zvezi z ugotovljenimi prekrški so izdali en plačilni nalog ter izdali več opozoril.

V okviru usmerjene akcije so inšpektorji ugotovili, da le en naročnik ni prijavil gradbišča inšpekciji za delo 15 dni pred začetkom del. Prav tako je na enem gradbišču dela izvajalo dva ali več izvajalcev, naročnik pa kljub temu ni imenoval koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Šest od 58 naročnikov pa ni zagotovilo izdelave varnostnega načrta.

Največ kršitev v zvezi z evidencami na področju dela

Na področju delovne zakonodaje pa so inšpektorji najpogosteje ugotovili kršitve v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti - predstavljale so skoraj polovico vseh ugotovljenih kršitev. Izstopale so tudi kršitve v zvezi s pogodbo o zaposlitvi za določen čas ter kršitve v zvezi s sestavinami pogodbe o zaposlitvi. Nekaj kršitev se je nanašalo tudi na razporeditev delovnega časa.

Na področju delovnih razmerij so inšpektorji v 26 primerih ukrepali z izdajo ureditvene odločbe. Zaradi narave vodenja postopkov inšpekcijskih nadzorov in morebitnih postopkov o prekršku sicer ugotovitve še niso dokončne, saj postopki v večji meri v času poročanja še trajajo.

Na inšpektoratu dodajajo, da bodo s krajšimi intenzivnimi akcijami, tudi v dejavnosti gradbeništva, nadaljevali. Tako bodo inšpektorji za delo v letošnjem letu posamezne akcije izvajali istočasno na območju celotne države in v večjem številu.