DZ danes o zakonu o odškodninah za izbrisane

DZ bo drugi dan novembrske seje začel z drugo obravnavo predloga zakona o odškodninah za izbrisane. Glede na prvo obravnavo bo tokrat pred poslanci nekoliko popravljen predlog, saj je koalicija z dopolnili na matičnem odboru zvišala odškodnino za vsak mesec izbrisa in najvišjo višino odškodnine, ki jo lahko izbrisani izterja na sodišču.

Poslanci bodo danes obravnavali še novelo zakona o političnih strankah, novelo zakona o volilni in referendumski kampanji in predlogu zakona o evidenci volilne pravice.

V drugi obravnavi zakona na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v začetku novembra so člani odbora odškodnino, ki bo pripadla izbrisanemu za vsak mesec izbrisa, s prvotno predlaganih 40, zvišali na 50 evrov. Zvišali so tudi znesek najvišje odškodnine, ki jo lahko v posebnem postopku pred sodiščem dobi izbrisani. Tako lahko najvišja dosojena odškodnina znaša trikratnik (doslej 2,5-kratnik) odškodnine, ki bi bila izbrisanemu določena v upravnem postopku.

Poleg tega bodo lahko po enem od sprejetih dopolnil na odboru do odškodnine upravičeni tudi tisti, ki so za status zaprosili po prvotni zakonodaji, a ga niso dobili, po prenovljeni zakonodaji pa nato zanj niso zaprosili. Pri tem naj bi šlo za okoli 1000 ljudi, kar pomeni, da bi krog upravičencev po novem obsegal okoli 11.000 upravičencev od skupaj nekaj več kot 25.000 izbrisanih. Poleg tega bodo izbrisani imeli še pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja s strani države, prednostne obravnave pri programih socialnega varstva in državne štipendije.

Vlada ocenjuje, da bodo finančne posledice izplačila odškodnin znašale okrog 130 milijonov evrov, pri čemer bi jih izbrisanim izplačali v petih obrokih. V SDS medtem ocenjujejo, da bi lahko bil ta strošek bistveno višji, in bi lahko dosegel pol milijarde evrov, v najslabšem primeru pa celo več kot milijardo evrov.