Anketa Dela: Večina ne podpira interpelaciji zoper Viranta in Čuferja

Interpelaciji proti ministroma Gregorju Virantu in Urošu Čuferju nimata večinske podpore slovenske javnosti, je pokazala anketa, ki je objavljena v današnji izdaji časnika Delo. Podpira ju namreč le dobra tretjina vprašanih, skoraj polovica jima nasprotuje.

Interpelacijo zoper notranjega ministra Viranta podpira 38 odstotkov anketiranih, 48 odstotkov pa je ne podpira. Še nekoliko manj podpore ima interpelacija zoper finančnega ministra Čuferja. Podpira jo 35 odstotkov vprašanih, ne podpira pa je 43 odstotkov.

Glede na rezultate Delove ankete so interpelacijama precej bolj naklonjeni moški kot ženske. Med moškimi jih 45 odstotkov podpira interpelacijo zoper Viranta in 42 odstotkov zoper Čuferja. Med ženskami jih 31 odstotkov podpira interpelacijo zoper Viranta in 30 odstotkov zoper Čuferja.

Strankarsko gledano po podpori obema interpelacijama posebej izstopajo simpatizerji SDS. Interpelacijo zoper Viranta jih med njimi podpira 73 odstotkov, zoper Čuferja pa 62 odstotkov.

Ministra komaj za dvojko

Virantu je 22 odstotkov vprašanih dalo šolsko oceno ena (zelo slabo) in 21 odstotkov oceno dve (slabo), štirico ali petico pa skupaj le 18 odstotkov. Povprečna ocena, ki so mu jo dali anketiranci, je tako 2,53, kar je manj od trojke, srednje ocene. Čuferju so anketiranci namenili še slabšo oceno, povprečno 2,32. Enako mu je prisodila več kot četrtina vprašanih.

Na vprašanje, ali bi na prihodnjih volitvah nova vstajniška stranka lahko prišla v parlament, večina anketiranih - ravno 51 odstotkov - odgovarja, da se bo to zgodilo. A precejšen je tudi delež tistih, ki menijo nasprotno: 42 odstotkov.

Najbolj optimistična je najmlajša skupina anketirancev, starih od 18 do 25 let. Kar 88 odstotkov jih meni, da bodo vstajniki prestopili parlamentarni prag. Najbolj pesimistična je starostna skupina od 26 do 35 let: 53 odstotkov jih meni, da vstajnikom ne bo uspelo.

SDS bo kraljca desnice

Na vprašanje, katera stranka na desnici bo na naslednjih volitvah dobila največ glasov, večina anketiranih, 51 odstotkov, pričakuje, da bo to SDS. Da bo vodilna NSi ali SLS, jih pričakuje po 12 odstotkov, da bo to DL, pa osem odstotkov.

Po pričakovanju za zmago vsake od teh strank najbolj navijajo njihovi potencialni volivci, zanimivo pa je, da zmago SDS nadpovprečno pogosto napovedujejo tudi simpatizerji SD, zmago NSi anketiranci, stari od 26 do 35 let, zmago SLS pa brezposelni in študenti.