Vlade ne podpira dobrih 64 odstotkov vprašanih

Anketa Slovenski utrip kaže, da sedanje vlade ne podpira 64,3 odstotka vprašanih, 25,1 odstotka vprašanih jo podpira, 10,6 odstotka pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Če bi bile volitve v nedeljo, bi največ vprašanih volilo SD (9,6 odstotka), sledi SDS (8,2 odstotka). Osrednji temi ankete sta tokrat sicer bili razvoj in delo.

V tokratni anketi, ki jih opravlja Fakulteta za uporabne družbene študije, se je med strankami na tretje mesto prebila NSi, ki bi zbrala 3,2 odstotka glasov, DeSUS 2,7 odstotka, PS pa je padla na peto mesto z 2,2 odstotka glasov. Ostale stranke bi volilo manj kot dva odstotka vprašanih. Več kot tretjina oz. 36 odstotkov anketirancev ne bi volilo nobene stranke, skoraj četrtina jih ne ve, katero stranko bi volili, 7,9 odstotka pa jih ne bi šlo na volitve.

Ob upoštevanju samo tistih, ki so izbrali določeno stranko, bi jih SD volilo 33,1 odstotka, SDS 28,2 odstotka in NSi 11 odstotkov.

Javno mnenje ni naklonjeno davku na nepremičnine

Javno mnenje ankete Slovenski utrip ni naklonjeno niti davku na nepremičnine, saj kar 67,3 odstotka vprašanih meni, da ta ni potreben. Le 24 odstotkov anketirancev ga podpira, 8,7 odstotka pa jih na vprašanje ni znalo odgovoriti.

Več kot polovica (56,6 odstotka) anketirancev je mnenja, da zaostritev vlade proti davčnim neplačnikom in delu na črno ne bo pomembno prispevala k izboljšanju finančnega položaja v državi, medtem ko jih 36,3 odstotka meni, da bo to imelo pomemben vpliv na izboljšanje.

Nekaj več kot polovica, 52 odstotkov vprašanih, je menilo, da Slovenija svojih finančnih težav ne more rešiti brez mednarodne pomoči, da težave lahko rešimo sami, pa je menilo 41,3 odstotka vprašanih.

Slovenci si med seboj ne zaupamo

V tokratni anketi so preverjali tudi mnenje prebivalcev Slovenije, ali ljudem lahko zaupajo, ter ali je večina ljudi pripravljena pomagati sočloveku. Več kot 80 odstotkov vprašanih je menilo, da moramo biti z ljudmi zelo previdni, manj kot petina pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Največ vprašanih, več kot 60 odstotkov, je mnenja, da večina ljudi rada pomaga sočloveku, dobra tretjina pa jih meni, da večina ljudi misli le nase in na lastno korist.

Kot še ugotavlja anketa, dobri dve tretjini vprašanih meni, da bi za razvoj in blaginjo slovenske družbe bilo bolje, da bi bila večina gospodarstva v zasebni lasti, nekaj več kot petina pa, da bi morala biti večina gospodarstva v državni lasti.

Anketa je bila opravljena v času od 11. do 14. novembra. V telefonsko opravljeni anketi so sodelovali 903 polnoletni prebivalci Slovenije, opravila pa jo je Fakulteta za uporabne družbene študije.