DODATEN VODNI VIR ZA ISTRO: Za izdelavo študije prejeli dve ponudbi

Koper

Direkcija za vode je do današnjega roka prejela dve ponudbi za izdelavo primerjalne študije variant v okviru projekta zagotovitve vodnih virov slovenske Istre in zaledja. Študija, na podlagi katere bodo pristopili k zagotovitvi dodatnega vodnega vira, naj bi bila predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta.

Prvotni rok za oddajo ponudb se je iztekel 13. januarja, a so ga na direkciji za vode podaljšali do danes. Kot so pojasnili, bo v nadaljevanju sledil postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire izvajalca v skladu z roki, kot jih določa zakon o javnem naročanju.

Naročnik bo najprej preveril skladnost oddanih ponudb z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in ali so ponudbe oddali ponudniki, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Naročnik bo po teh preveritvah oddal javno naročilo na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

Študija bi bila lahko zaključena do konca leta 2021

Kot so že pred časom navedli na direkciji, je cilj naročila sedanje predmetne študije obravnava vseh možnih in izvedljivih variant na primerljivi ravni, kar je bila ključna pomanjkljivost predhodnih izbirnih postopkov. Pri tem želijo vse potencialne variante, vključno z virom Malni, za katerega so se javno zavzeli istrski župani, postaviti na skupni imenovalec, jih enakovredno projektno obdelati na ravni idejne zasnove, ponovno preveriti hidrološke in druge podatke ter po potrebi izvesti dodatne preiskave, ki bodo ustrezna osnova za enakovredno primerjavo variant.

Če bo postopek izbire in odločanja potekal brez posebnosti, bo podpis pogodbe z izbranim izvajalcem študije možen v marcu, študija pa bi bila lahko zaključena do konca leta 2021.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija