Center Šempetra pri Gorici prihodnje leto v novi podobi

Goriška

Z današnjim podpisom pogodbe med Občino Šempeter-Vrtojba in Cestnim podjetjem Gorica se bo začel še zadnji del prenove mestnega jedra v Šempetru. Investicija - uredili bodo ceste in ulice, ki so navezane na osrednji mestni trg - v višini skoraj milijona evrov naj bi bila zaključena do sredine prihodnjega leta.

 

Investicija je sofinancirana z nepovratnimi evropskimi sredstvi v višini 386.427 evrov, in sicer iz sredstev za razvoj regij za obdobje 2012-2014. Vrednost del po tej pogodbi znaša 822.411 evrov, celotna vrednost naložbe pa znaša 946.144 evrov.

Projekt zajema ureditev cest in ulic, ki so navezane na osrednji mestni trg. Tako bodo v celoti prenovili in uredili kanalizacijo, javno razsvetljavo, preplastitev cestišč, kolesarske poti, pločnike in urbano opremo. V sklopu nove cestne infrastrukture bodo promet na nekaterih šempetrskih ulicah uredili z enosmernim prometom.

Natečaj še iz leta 2003

V letu 2003 je bil razpisan natečaj za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje mestnega središča v Šempetru pri Gorici. Izbrane natečajne rešitve so bile javno razgrnjene, tako da so imeli občani možnost pripomb na prikazano ureditev. Na osnovi izbrane rešitve je v marcu leta 2005 občinski svet Šempeter-Vrtojba sprejel odlok o ureditvenem načrtu - Mestno središče v Šempetru.

Šempetrsko-vrtojbenska občina je v prvi fazi urejanja mestnega središča uredila cesto in komunalno infrastrukturo na Cesti Prekomorskih brigad. Druga faza ureditve mestnega središča, ki je bila zaključena jeseni 2011, pa je zajemala ureditev Trga Ivana Roba in ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, kolesarskih poti, pločnikov z rampami za invalide in peš cone na pretežnem delu trga, ureditev Ulice Padlih borcev, preplastitev ter ureditev peš in kolesarskih poti na povezovalni cesti med Cesto Prekomorskih brigad in Trgom Ivana Roba, Cesti Goriške fronte in delu poti do Coroninijevega dvorca ter izvedbo sanacije cerkvenega zidu in cerkvenega stopnišča.