BREZPLAČEN PREVOZ V ŠOLO: Največji odstotek vozačev v Kopru, najmanjši v Izoli

Koper

Šolarji, ki izpolnjujejo pogoje, imajo po zakonu o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza v šolo. Delež učencev, ki so do prevoza upravičeni, je različen in je gledano za celotno Slovenijo običajno višji v manjših občinah. Pravico do brezplačnega prevoza imajo v skladu z zakonom učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole. Ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od šole imajo to pravico učenci v prvem razredu in ostalih razredih, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njihova varnost. Pravico do brezplačnega prevoza imajo tudi otroci s posebnimi potrebami. Ponekod opozarjajo, da prevozi predstavljajo zajeten finančni zalogaj za občino. Kako je v obalnih občinah?

V občini Ankaran se je za šolsko leto 2019/2020 prijavilo približno 30 vozačev, kar je približno 12,5 odstotka vseh učencev v občini. "Prevoz je glede na bivališče vozačev v šolskem letu 2019/2020 organiziran z dveh izhodiščnih točk, in sicer od Lazareta do OŠV Ankaran ter od postaje Bonifika K (začetek Jadranske ceste) do OŠV Ankaran ter seveda v obratnih smereh ob povratku iz šole," so opisali na tamkajšnji občini in dodali, da ta šolski prevoz v ankaranski občini izvaja podjetje Nomago. Za šolsko leto 2018/2019 je Občina Ankaran za brezplačni avtobusni prevoz do OŠVA namenila približno 63.000 evrov, za prevoze otrok do Centra za komunikacijo, sluh in govor približno 9.000 evrov, za prevoze do Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana pa približno 500 evrov.

V piranski občini je bilo lansko šolsko leto v ta namen izdanih 265 osnovnošolskih vozovnic, kar predstavlja približno 18 odstotkov vseh osnovnošolskih otrok, izdanih pa je bilo še 32 srednješolskih vozovnic. Šolski prevoz, ki ga tam izvaja koncesionar Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., je organiziran na relacijah Piran, Portorož, Lucija, Sečovlje, Sveti Peter, Nova vas in Padna. Lani je v ta namen Občina Piran namenila 151.830 evrov, za prevoze otrok s posebnimi potrebami v Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož pa 48.420 evrov.

V Mestni občini Koper prevoz zagotavljajo za približno 1250 učencev, kar predstavlja okoli 27 odstotkov celotne osnovnošolske populacije. Kot so nam pojasnili na koprski občini, je prevoz organiziran za 12 osnovnih šol in zavodov. Kje so relacije, niso navedli, ga pa izvajajo trije prevozniki, Nomago, Arriva in Agring. Za storitev so v letu 2019 namenili 780.000 evrov.

V izolski občini je učencev vozačev 156, kar je 11,56 odstotkov vseh osnovnošolcev. Tam poteka šolski prevoz na petih različnih lokacijah, in sicer Izola–Medoši–Korte–Izola, Mala Seva–Kocina–Baredi–Izola, Belvedere–Dobrava–Montekalvo–Izola, Izola–Strunjan–Portorož (CUEV Strunjan in CKSG Portorož) ter Strunjan–Lucija–Izola–Vipava. Prevoz izvajata podjetje Arriva Dolenjska in Primorska s podizvajalcem Street tour ter podjetje Nomago, storitve mobilnosti in potovanj.  "V proračunu občine Izola je bilo za šolske prevoze planirano 200.000 evrovV to so vključeni stroški vseh organiziranih šolskih prevozov, dnevni prevoz za otroke s posebnimi potrebami ter stroški spremljevalcev," so še navedli na tamkajšnji občini.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija