Banke v sedmih mesecih z 263,6 milijona evrov izgube

Banke v Sloveniji so v prvih sedmih mesecih letos ustvarile 298,1 milijona evrov izgube pred davki. Čista izguba je v prvih sedmih mesecih dosegla 263,6 milijona evrov, medtem ko je ta lani znašala 754 milijonov evrov.

Oslabitve in rezervacije so v sedmih mesecih dosegle 559,8 milijona evrov, v medletni primerjavi so zrasle za dober odstotek. Te so v prvi polovici leta znašale 467,1 milijona evrov, izhaja iz gradiva Banke Slovenije o poslovanju bank v tekočem letu.

Čiste obresti so bile v prvih sedmih mesecih za dobrih 20 odstotkov nižje kot v enakem obdobju lani in so v sedmih mesecih znašale 445,1 milijona evrov. Neobrestni prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za 47 odstotkov na slabih 228,3 milijona evrov.

Podjetja so se julija pri bankah razdolžila za več kot 204 milijone evrov, za 27 milijonov evrov se je zmanjšal znesek odobrenih posojil gospodinjstvom. V prvih sedmih mesecih znesek posojil podjetjem znižal za 1,08 milijarde evrov in julija dosegel 15,36 milijarde evrov, pri gospodinjstvih pa je dosegel 8,64 milijarde evrov.

Bilančna vsota se je julija medletno znižala še za skoraj sedem odstotkov in dosegala 44,77 milijarde evrov.