Zelena luč za gradnjo centra Obala Debeli rtič

Ankaran

Vlada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dala soglasje k objavi obvestila o naročilu za gradnjo centra Obala Debeli rtič, ki bo nova enota centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga Ig. Ministrstvo želi javno naročilo za gradnjo izvesti čim prej, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Center bo v obalno-kraško regijo zagotovil ustrezno obravnavo upravičencev, s tem pa bodo glede zagotavljanja krajevne dostopnosti za socialnovarstvene storitve sledili resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva.

Obalno-kraška regija še nima tovrstne ustanove, zato je center zanjo nujen. Upravičenci socialnovarstvenih storitev iz obalno-kraških občin so zdaj v javnih zavodih v drugih krajih Slovenije.

Ministrstvo ima že zagotovljena sredstva

Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj več kot 2,8 milijona evrov, skupaj z DDV pa nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Ministrstvo ima v proračunu že zagotovljena finančna sredstva. Ministrstvo, ki je na podlagi javnega anonimnega natečaja z izbranim izvajalcem že sklenilo pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobilo vsa potrebna soglasja, pogoje in služnosti, je januarja lani pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo centra.

Javno naročilo za gradnjo centra želi izvesti čim prej, v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ pa je k objavi obvestila o naročilu treba pridobiti soglasje vlade, še navaja urad vlade za komuniciranje.

Deli novico:

Brin |  22 .05. 2015 ob  12: 17
Zahvala gre predvsem Občini Ankaran.
obala |  21 .05. 2015 ob  23: 00
koncno ...ja ce ne bi tam delala Zerjalova katera se bo spet nakradla kot je naredila pri prenovi Salinere ....dobro jutro
Izolan |  21 .05. 2015 ob  22: 17
Končno!!
Jaz |  21 .05. 2015 ob  22: 06
Končno končno končno!!! Ta center bi moral že zdavnaj bit odprt!