ZASKRBLJUJOČI REZULTATI MERITEV: Petina slovenskih otrok ima zaradi preveč maščobnega tkiva resne težave pri gibanju

Slovenija

Osnovne in srednje šole bodo aprila znova opravile meritve telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti svojih učencev. O športnovzgojnem kartonu je za STA spregovoril njegov ustanovitelj Janko Strel, ki je zatrdil, da je sistem še vedno neomajen, da visoka raven telesnega fitnesa omogoča boljšo učno uspešnost ter da je gibanje najboljše zdravilo.

Če se najprej vrneva 30 in še več let nazaj - kakšen splet okoliščin je privedel do vzpostavitve športnovzgojnega kartona, danes imenovanega SLOfit?

Zgodba je z vidika športa in zdravja širša in sega v leto 1956. Takrat je ameriški predsednik Eisenhower doživel srčni napad in začela se je svetovna evforija, da se s telesno dejavnostjo da preprečevati tudi obolenja, še posebej srčno-žilna. V Ameriki so tedaj vzpostavili sisteme spremljanja telesnega in gibalnega razvoja otrok. V 60. letih so jih postavljali že povsod po svetu. Problem vseh pa je bil, da so bili vsebinsko in organizacijsko pomanjkljivo zastavljeni ter niso imeli povratne informacije za uporabnika.

Leta 1975 so me na fakulteti za šport povabili za asistenta pri predmetu metodika telesne vzgoje in sodeloval sem v merilni ekipi pri raziskavah motorike osnovnošolskih otrok, projektu profesorja Jožeta Šturma. Imel sem idejo, da bi na novo postavili telesnovzgojni karton, ki je v Sloveniji propadel. Imel je nekaj nesrečnih, celo nevarnih meritev. Naredili smo nov model, ki smo ga pilotno preizkusili, po petletnem eksperimentu in nekaterih spremembah pa smo sistem vpeljali v šolskem letu 1986/87.

Zakaj je še danes aktualen?

Prednost sistema je bil v znanstveni utemeljitvi, merski postopki so bili prilagojeni praksi, model merjenja je bil zelo racionalen in zagotovljena je bila povratna informacija o stanju telesnega fitnesa vsakemu učencu, učitelju, šoli, zbrani podatki pa so bili analizirani na nacionalni ravni in še danes zagotavljajo strokovne podlage za uvajanje potrebnih sprememb in zagotavljanje pogojev za doseganje boljšega telesnega fitnesa slovenskih otrok in mladine. Sistem je tudi neobičajno poceni, strošek na učenca v enem letu je 15 centov, zaradi česar je tudi tako uspešen.

Iz športnovzgojnega kartona smo danes razvili sistem SLOfit, ki staršem omogoča, da do podatkov meritev svojih otrok povsem brezplačno in enostavno dostopajo prek spleta in tako lahko primerjajo svoje rezultate iz otroštva z rezultati svojih otrok. Za mnoge je to lahko velika streznitev, ko vidijo, da je otrok gibalno zanemarjen.

Zakaj ravno tek na 600 metrov, zakaj ne na primer na 1000 metrov, zakaj ravno trebušnjaki, vesa v zgibi, merjenje kožne gube nadlahti in zakaj, kot ste nekoč tudi sami dejali, najbolj trapasta meritev med vsemi - poligon nazaj?

Tek na 600 metrov je bil izbran zelo premišljeno. To je dolžina, ki jo lahko pretečejo ali prehodijo tako šestletniki kot stoletniki. Je najbolj univerzalen, z veliko sporočilno vrednostjo predvsem o zmogljivosti srčno-žilnega in dihalnega sistema. Medtem ko Evropa in svet v glavnem izhajata iz merjenja aerobne zmogljivosti z dalj trajajočimi teki (na 1200 ali 2400 metrov) za potrebe vojske in tudi vrhunskega športa, smo mi sistem ustvarjali za nacionalne potrebe, ki vključujejo celotno prebivalstvo.

Najbolj univerzalen test za različne starostne skupine so tudi trebušnjaki oz. dviganje trupa, ki daje zadovoljivo sliko mišične moči trupa. Poligon nazaj je sploh ekskluziven test, ker je med najboljšimi pokazatelji gibalne inteligentnosti in da zelo dobro sliko o globalni koordinaciji gibanja celotnega telesa.

Vsak test ima svoje sporočilo. Kdor je dober v dotikanju plošč z roko oz. tapkanju, ima zelo dobro urejeno zmogljivost informacijske avtoceste in je uspešen tudi na drugih področjih, ne le v športu.

Kakšna je danes raven telesne zmogljivosti osnovno- in srednješolcev v primerjavi z obdobjem 90. let in obdobjem na prelomu tisočletja?

Toliko gibalno nadarjenih otrok, kot jih imamo danes, nismo imeli še nikoli. Pomemben napredek so v primerjavi z zadnjimi 30 leti naredila predvsem dekleta, ki so bistveno presegla raven telesne zmogljivosti svojih mater. Bolj kot kadarkoli se ukvarjajo s športom, uspešno se spopadajo tudi z izjemno negativnim vplivom potrošniške družbe. Fantje medtem še niso dosegli ravni telesne zmogljivosti izpred 30 let. Velik problem pri fantih je premočan vpliv komercialnega športa, katerega edini resen cilj je zaslužek. Danes smo priča medijski obsedenosti moških s spremljanjem športnih prireditev, ne pa z ukvarjanjem s športom.

Že pred 15 leti sem postavil hipotezo, da bodo dekleta tudi v vrhunskem športu uspešnejša od fantov v svetovnem merilu. In danes na olimpijskih igrah za Slovenijo tekmuje več deklet kot fantov, več je tudi svetovnih prvakinj. Gre tudi za to, da smo v učnem načrtu dali več poudarka programu za ženske. Velik poudarek je na plesnih delavnicah, fitnesih v šolah in posebej za ženske prilagojenih programih športa. Izjemen odnos imamo tudi do teka že več desetletij. Danes na ljubljanskem polmaratonu teče več žensk kot moških.

Je pa to šele začetek stopnjevanja vloge in učinka žensk v družbi.

Kakšne pa so razlike med fanti in dekleti pri posameznih meritvah?

Največja razlika je pri dviganju trupa. Raven mišične moči trupa je v primerjavi s preteklimi leti pri dekletih danes enormno boljša, za 15 odstotkov, pri fantih pa za pet odstotkov. Vidi se vpliv medijev in družbe, kjer so "kvadratki" in. Mladi zato doma delajo trebušnjake. Po drugi strani je pri fantih za 15 odstotkov padla raven mišične moči ramenskega obroča, ki jo meri vesa v zgibi. Razlog je v tem, kar je največja težava, da se je skozi leta povečala teža otrok in zaradi tega tudi količina maščobnega tkiva. To je na desetine tovornjakov maščobe, ki jo slovenski otroci nosijo. Odvečna masa maščobe pri otrocih in mladini je nekoliko manjša od teže šolskih torb. Imamo skoraj 20 odstotkov otrok z resno ogroženim gibalnim potencialom zaradi velike količine maščobe, deset odstotkov pa je takšnih, pri katerih je stanje že kritično.

Kaj je največja vrednost oz. dognanje športnovzgojnega kartona?

Imamo zelo prepričljive dokaze, da visoka raven telesnega fitnesa pomeni tudi izjemne pogoje, seveda z ustrezno motivacijo, za visoko učno uspešnost v šolskem sistemu. Dokazano je, da imajo zlate maturantke telesni fitnes na višji ravni, kot ga imajo perspektivne športnice. S tem sem vse povedal. Nekoliko nižja je povezava med ravnjo telesnega fitnesa in učno uspešnostjo pri fantih, ker imajo manjšo motivacijo za učenje. Dokazano je tudi, da z okrepljenim programom športne vzgoje in višjo ravnjo telesnega fitnesa za 30 odstotkov zmanjšamo obolevnost otrok. Ljudje, ki so telesno zelo zmogljivi, niso tako pogosto na bolniški ter se lažje borijo proti potrošniškemu načinu življenja in ceneni prodaji užitkov.

Kakšna je raven telesnega fitnesa po različnih šolah in regijah?

Navedel bom le nekaj primerov, ki štrlijo iz sistema. V Sloveniji imamo šolo, ki ima 24 udeležencev na olimpijskih igrah, in imamo maso šol, ki nimajo nobenega. Imamo šole, ki nimajo nobenega debelega otroka, in imamo šole, ki imajo več kot 30 odstotkov debelih otrok in učence kaznujejo z odpadlo uro športne vzgoje. Imamo šole, kjer je športna vzgoja od prvega razreda naprej in ki jo vodijo profesorji športne vzgoje, ter imamo šole, ki imajo za šibke otroke od prvega do šestega razreda organizirano posebno uro športne vzgoje. Imamo pa tudi šole, ki jim je vseeno. Zelo dobre razmere so na Goriškem, Gorenjskem, Koroškem, Posavju, Ljubljani, slabše v Prekmurju, Zasavju, Podravju in Savinjskem.

Sistem SLOfit zelo dobro deluje na osnovnih šolah, manj dobro na gimnazijah in tehničnih šolah, katastrofalno slabo pa na poklicnih šolah. Na nekaterih poklicnih šolah je že pol mladostnikov takšnih, ki so gibalno manj kompetentni, katerih zdravje je že ogroženo. To je resno opozorilo celotnemu gospodarstvu in šolstvu.

Kako pa stopa športnovzgojni karton v korak z razvojem tehnologij? Omenili ste aplikacijo Moj SLOfit?

V zadnjih letih mlajši kolegi na fakulteti intenzivno razvijajo rešitve, ki bi približale povratne informacije iz športnovzgojnega kartona staršem in mladostnikom, hkrati pa bi jim omogočile, da bi delili vpogled v svoje ovrednotene rezultate, npr. zdravniku. Namen teh rešitev je preiti od diagnostike k intervencijam. Za ta namen smo razvili SLOfit kot nadgradnjo športnovzgojnega kartona. Šolam omogoča enostaven vnos rezultatov, staršem in mladostnikom pa dostop do svojih podatkov o telesnem fitnesu prek spletne aplikacije. Dodatne informacije in nasvete lahko dobijo na spletni strani in na Facebook profilu, kjer smo z nekaterimi prispevki dosegli že več kot 30.000 ogledov. S tem načinom smo šele začeli, zato pričakujemo velik razmah v prihodnjih letih.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija