Zaščitili bodo rebulo

Goriška

V Sloveniji je z oznako PTP (Priznano tradicionalno poimenovanje) zaščitenih sedem vin, Brici bodo poizkušali zaščititi še osmo, Rebulo.

Izdelavo elaborata, ki je nujen za postopek zaščite vina, sta pobudnika, Konzorcij Brda in VK Goriška Brda, zaupala dr. Denisu Rusjanu z Biotehniške Fakultete.

Brici si želijo, da bi bil elaborat sprejet čimprej in da bi se k predelavi rebule PTP pridružilo čimveč briških vinarjev.

Brici so prepričani, da je Rebula najbolj tradicionalna, najpomembnejša in najbolj prepoznavna sorta v Brdih. Včasih naj bi bila z njo zasajena polovica vinogradniških površin, danes pa le še četrtina. Z oznako PTP želijo Brici doseči trdnejšo navezo med predelovalci in kupci, ki večkrat potrebujejo trdno zagotovilo o poreklu in kakovosti vina. O vsaj posredni zaščiti rebule so sicer Brici razmišljali že vse od nesrečne zgodbe s tokajem.

Ne bo vsaka rebula, rebula PTP

Elaborat za rebulo PTP predvideva, da pridelek na hektar ne bo smel presegati 13 ton. Ob trgatvi bodo morale biti primerne tudi vsebnosti sladkorjev ter kislin. Zaščiteno vrsto se bo lahko trgalo le ročno, grozdje pa bo moralo pod prešo še isti dan. V elaboratu so natančno določeni tudi postopki predelave, pretakanja ter stekleničenja zaščitenega vina.

Deli novico: