ZANIMANJE ZA ŠTUDIJ NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM NARAŠČA: Tudi letos beležijo rast števila študentov

Koper

Zaključili so se prvi prijavni roki za vpis na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.

V prvem prijavnem roku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU, je na Univerzo na Primorskem (UP) sprejetih 266 kandidatov. Razvrščanje pri kandidatih iz Slovenije in držav članic EU še ni zaključeno, na današnji dan pa je na UP sprejetih že 1076 kandidatov. Zanimanje za Univerzo na Primorskem tako še naprej raste.

UP je v 1. prijavnem roku sprejela več kot 80 kandidatov več kot v študijskem letu 2020/2021, kar predstavlja 7 odstotno povečanje na študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, in 5 odstotno povečanje na študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij. Hkrati raste tudi minimalno število točk, potrebnih za vpis na študijski program.

Pri tem zelo izstopa univerzitetni študijski program Fizioterapija, ki ga izvaja UP Fakulteta za vede o zdravju, saj se po minimalnem številu točk, potrebnih za vpis na študijski program, uvršča na 10. mesto med vsemi razpisanimi dodiplomskimi študijskimi programi v Sloveniji.

UP na vseh članicah, razen eni, beleži povečanje števila kandidatov. Največji porast je zaznal UP FAMNIT, kamor je bilo sprejetih 25 odstotkov več kandidatov kot v prvih prijavnih rokih v študijskem letu 2020/2021. Na skoraj polovici študijskih programov, ki se izvajajo v slovenskem jeziku, so se že v 1. prijavnem roku zapolnila vsa razpisana mesta, med njimi tudi na redni izvedbi študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki ga UP za študijsko leto 2021/2022 razpisuje prvič.

Drugi rok za tujce se je zaključil dne 21. julija 2021, kandidati bodo povabljeni k vpisu v naslednjih dneh. Drugi prijavni rok za Slovence in državljane članic EU pa se začne 20. 8. 2021 in bo odprt do 27. 8. 2021. Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na portalu EVŠ predvidoma 19. avgusta 2021.