Zahteve po takojšnjih rešitvah za nepravilnosti v visokem šolstvu

Slovenija

Visokošolski sindikat Slovenije glede na sporočila ministrstva za izobraževanje, da je predlog zakona o visokem šolstvu usklajen s sindikati, opozarja, da je bila delovna skupina za pripravo zakona jeseni lani razpuščena in ni mogla sodelovati pri oblikovanju zakona. Od vlade in ministrstva pričakuje takojšnje rešitve za trenutne nepravilnosti.

Kot je zapisal predsednik sindikata Marko Marinčič, od vlade in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakujejo predvsem takojšnje rešitve za trenutne nepravilnosti, ki so "posledica večletnega izstradavanja univerz: neizplačila dela plač, razkoraki med nazivi in delovnimi mesti, neustrezne uvrstitve glede na orientacijska delovna mesta, širjenje prekarnih zaposlitev in stihijsko krčenje študijskih programov".

V sindikatu poleg tega protestirajo zoper sporočila glede zagotavljanja sredstev za izplačilo plačnih nesorazmerij, saj so po njihovi oceni dvoumna. Pričakujejo, da bo vlada zagotovila ta sredstva v celoti. Nobenega razloga ni, da bi morale univerze prevzemati posledice napačnih političnih odločitev, dodajajo.

Sindikat je sodeloval pri nastajanju zakona o visokem šolstvu s predlogi, "številni so bili tudi upoštevani (vrnitev normativov neposredne pedagoške obveznosti v prvotno stanje, udeležba nepedagoških delavcev pri odločanju, volitve dekanov v akademskih zborih, vezava neposredne nepedagoške obveznosti na naziv), vendar zadnja različica predloga sindikatom, ki delujejo v visokem šolstvu, ni bila poslana niti v vednost," je zapisal Marinčič.

V sindikatu so spomnili na javno pismo predsednici vlade Alenki Bratušek z novembra lani, v katerem so izrazili nasprotovanje temeljnemu konceptu zakonskega osnutka. "Ta po našem mnenju ni ustrezen odgovor na sodbo ustavnega sodišča, saj ne opredeljuje javne službe v visokem šolstvu ter univerze sili v komercializacijo ter nižanje kakovosti," navajajo.

Solidaren pravičnik |  12 .02. 2014 ob  12: 15
Vsekakor najodločneje upam, da se bodo v aktualnem sindikalnem boju sindikalisti najodločneje zavzeli za to, da bodo tudi svetovno najuglednejša humanistična imena, s katerimi se lahko pohvali Obala, kot sta npr. priznani istrski zgodovinopisec Darko Darovec ter vrhunska slovaropiska Vesna Mikolič, v novem razrezu sredstev za znanost in visoko šolstvo dobila tisto, kar jim po pravicah in titulah pripada in kar jim je zdaj že mnogo preveč mesecev po krivici odtujeno na račun mlajših, neuveljavljenih in neizkušenih kadrov!