Za obvoznico Ilirska Bistrica 12 milijonov evrov

Projekt izgradnje obvoznice Ilirska Bistrica se sofinancira v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo obvoznice Ilirska Bistrica. Za skupno 16,5 milijona evrov težak projekt, ki bo pripomogel k večji pretočnosti prometa na Bistriškem, bo približno 12 milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, so danes sporočili z ministrstva.

Izgradnja obvoznice Ilirska Bistrica poteka v dveh fazah. Prva faza obsega izgradnjo krožišča, mostu, opornih zidov in podpornega zidu, izvedbo meteorne kanalizacije, zaščito plinovoda, prestavitev in zaščito vodovoda, izvedbo javne razsvetljave, prestavitev elektro vodov, rekonstrukcijo ceste in ureditev treh priključkov cest.

V okviru druge faze bodo zgradili obvozno cesto in izpeljali deviacijo poljske poti. Poleg tega bodo zgradili tri križišča, podvoz, podhod za pešce, tri premostitvene objekte, oporno konstrukcijo, hodnik za pešce, črpališči, javno razsvetljavo, pasivno protihrupno zaščito, prestavitev TK, SN in NN vodov. Predvidena je tudi ureditev priključkov, horizontalna in vertikalna signalizacija ter ukinitev enega in ureditev dveh nivojskih prehodov.

Zmanjšala se bo količina emisij izpušnih plinov v okolje

Z uresničitvijo naložbe se bo zaradi enakomernejše vožnje in bolj tekočega prometa zmanjšala količina emisij izpušnih plinov v okolje. Poleg tega se bodo zmanjšali tudi tresljaji, ki nastajajo ob vožnji težjih vozil in uničujejo objekte v neposredni bližini ceste. Ves težki tranzitni tovorni promet bo namesto skozi center Ilirske Bistrice po novem speljan po obvozni cesti. Z dokončano izgradnjo obvoznice se bodo znižali tudi stroški uporabnikov ceste in povečale potovalne hitrosti, napovedujejo na gospodarskem ministrstvu.