Z aprilom združitev Policijskih postaj Šempeter in Nova Gorica

Goriška

Vodstvo Policijske uprave Nova Gorica je podalo predlog za začetek postopka združitve Policijske postaje nova Gorica in Policijske postaje Šempeter pri Gorici v "novo" Policijsko postajo Nova Gorica. V prihodnjih mesecih bodo tako izvedli vse potrebne postopke, da bo nova policijska postaja lahko začela z delom že s prvim aprilom.

Prisotnost policistov na območju sedanje policijske postaje Šempeter se zaradi združitve dveh postaj ne bo spremenila. V objektu bo delovala policijska pisarna, v kateri bodo policisti dosegljivi potrebno število ur. Urnik delovanja policijske pisarne pa bodo prilagodili obisku občanov. Vsi policisti bodo sicer nadaljevali z delom na novi policijski postaji na enakih delovnih mestih kot do sedaj in tudi vodje policijskih okolišev bodo ostali isti.

Po tem, ko so se štirje policisti v minulem letu že upokojili, se bo na Policijski upravi Nova Gorica do avgusta upokojilo še 14 policistov.

S predlagano združitvijo policisti predvidevajo, da bodo znižali stroške delovanja ter lažje načrtovali delo policistov na način, da bomo še naprej zagotavljali učinkovito izvajanje nalog policije na območju dosedanjih policijskih postaj. Z razporejanjem dela z enega mesta je namreč lažje zagotavljati prisotnost policistov na mestih, kjer so najpotrebnejši, obenem pa tudi policistom zagotavljati varstvo pravic, ki jim pripadajo. V časih, ko je potrebno z razpoložljivimi viri upravljati čim bolj racionalno in ob upoštevanju predvidenih upokojitev na tem območju, je predlagana združitev nedvomno prava rešitev.

 

S prerazporeditvijo vozil in druge opreme za delo na skupno mesto bo omogočena racionalnejša izraba materialnih sredstev, zmanjšali pa se bodo tudi stroški za telekomunikacijske storitve in obratovalni stroški objekta v Šempetru pri Gorici. Prihranki bodo tudi pri administrativnem delu saj bo odpadlo dvojno evidentiranje dokumentov, ki jih dobivajo vse enote, razna poročila in načrti. Prišlo pa bo tudi do zmanjšanja stroškov za plačilo prevoznih stroškov na delo in z dela.

Postaja prometne policije, Policijska postaja za izravnalne ukrepe in Enota vodnikov službenih psov bodo še naprej delovale na enakih lokacijah kot do sedaj