VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UP: Izjemno zanimanje kandidatov iz tujine

Koper

V prvem prijavnem roku za tujce iz držav, ki niso članice EU, in Slovence brez slovenskega državljanstva za vpis v prvi letnik na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 kar 529 prijav.

Univerza na Primorskem (UP) je v prvem prijavnem roku za tujce iz držav, ki niso članice EU, in Slovence brez slovenskega državljanstva razpisala 268 prostih mest za vpis v prvi letnik na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2021/2022, prejetih pa je bilo kar 529 prijav. Število prijav presega število razpisanih vpisnih mest pri veliki večini razpisanih študijskih programov: Aplikativna kineziologija, Arheologija, Bioinformatika, Biopsihologija, Fizioterapija, Geografija, Komuniciranje in mediji, Management, Management turističnih podjetij, Matematika v ekonomiji in financah, Medkulturno jezikovno posredovanje, Pedagogika, Predšolska vzgoja, Prehransko svetovanje – dietetika, Računalništvo in informatika, Sredozemsko kmetijstvo, Turizem, Varstvena biologija, Vizualne umetnosti in oblikovanje, Zdravstvena nega.

Vsem prijavljenim kandidatom bo izdan pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka, do katerega bodo kandidati lahko dostopali s svojim uporabniškim imenom na portalu eVŠ. Sprejeti kandidati bodo vabilo k vpisu na fakulteto prejeli s strani referata za študentke zadeve, po elektronski pošti, predvidoma do 20. julija.