V POSTOJNI ODPRLI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH: Za porast bolnikov pogosto krivo pomanjkanje pozornosti in podpore

Slovenija

V Zdravstvenem domu Postojna so v petek uradno odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki je namenjen celostni obravnavi mladih od šestega do dopolnjenega 19. leta in njihovih družin. Gre za center regijskega pomena, ki bo v šestih občinah z okrog 80.000 prebivalci bistveno izboljšal dostopnost do tovrstnih storitev na primarni ravni.

Kot je na otvoritvi dejala direktorica zdravstvenega doma Irena Vatovec, so prepoznali nujnost okrepitve pomoči otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju in izkoristili možnost, ki jim jo daje Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za 2018-2028, ki predvideva več tovrstnih centrov.

Celotno investicijo v višini okrog 120.000 evrov je financiral zdravstveni dom iz lastnih sredstev, storitve, in s tem stroške dela, pa krije Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije.

Center bo omogočal boljši dostop do storitev in zgodnjo obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju z uvedbo triaže. Obravnava bolnikov temelji na timskem delu devetčlanske ekipe, v kateri so poleg vodje centra pedopsihiatrinje Nine Mlakar še klinična psihologinja, psihologinja, socialna pedagoginja, logopedinja, delovna terapevtka, socialna delavka ter zdravstvenik in medicinska sestra.

Zaposlen je po en strokovni delavec za vsak profil, načrtujejo pa širitev z več strokovnjaki na profil, predvsem bi potrebovali štiri klinične psihologe, ki pa jih v Sloveniji primanjkuje. Od začetka julija, ko je center začel delovati, so po besedah vodje obravnavali že več kot 200 bolnikov.

V center prihajajo predvsem otroci in mladostniki "s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so posledica motenj pozornosti in hiperaktivnosti, specifičnih učnih težav, vedno več je tudi motenj hranjenja, že v tem obdobju pa se nakazujejo tudi osebnostne motnje", je dejala Mlakarjeva.

Slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina je dejal, da v zadnjih 15 letih v Sloveniji zaznavamo dvotretjinski porast duševnih težav mladostnikov. Poudaril je pomen dobrega duševnega zdravja za vse vidike življenja. Kot je dejala Mlakarjeva, so otroci in mladostniki danes izpostavljeni vedno več izbiram in pritiskom, obenem pa velikokrat ne dobijo dovolj pozornosti in podpore.

Po besedah Svetine je postojnski center dokaz, da lahko lokalne skupnosti na tem področju naredijo veliko tudi same. Pozval je tudi k večji ozaveščenosti, saj so ljudje z duševnimi motnjami še vedno stigmatizirani, diskriminirani in tudi zatirani. Izpostavil je tudi težave z namestitvami oseb v varovane oddelke in predolge čakalne dobe.

V postojnskem zdravstvenem domu so sicer z obravnavo mladostnikov z duševnimi težavami začeli že pred 30 leti z Leo Šinkovec, ki je sicer pokrivala območje do Idrije. Kot je dejala na otvoritvi, je ob upokojitvi vesela, da se delo nadaljuje, širi in strokovno nadgrajuje s timskim pristopom.

Center poleg Postojne in Pivke, ki sta soustanoviteljici Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča, pokriva še občine Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija