V IZOLSKEM CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA ŠE PROSTA MESTA: Prijavite se lahko na te delavnice

Izola

Centri za krepitev zdravja (CKZ) so samostojne enote v zdravstvenih domovih v Sloveniji. V timu CKZ delujejo dodatno strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci, ki izvajajo preventivne obravnave. Vsak tim sestavljajo diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt, psiholog, dietetik in kineziolog. Odraslim, starejšim od 19. let, z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, nudijo brezplačne delavnice in individualno svetovanje, v obliki pogovornih ur pa so na voljo tudi otrokom in mladostnikom. Poleg tega izvajajo tudi dejavnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Povezujejo se z različnimi društvi, z delovnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami. CKZ-ji izvajajo tudi programe Priprava na porod in starševstvo ter Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah, dejavnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev, promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih in zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike.

V CKZ Izola vam strokovne informacije in oporo pri vključevanju pozitivnih sprememb v vaš življenjski slog nudijo Taja Benčič Ribarič, mag. dietetike (vodja CKZ), Vedrana Majstorović, dipl. medicinska sestra, Maruša Dragin, dipl. dietetik, Urška Bačar, mag. psih, Barbara Fritz Marzi, viš. fizioterapevtka, Matija Maršič, mag. kineziologije, Marina Čok, medicinska sestra s specialnimi znanji.

Izvajajo temeljne skupinske delavnice, kjer se udeleženci seznanijo o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja, ter poglobljene skupinske delavnice, kjer udeleženci pridobijo znanja, veščine in motivacijo za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Podrobnejši opis delavnic najdete na njihovi spletni strani, v rubriki 'Obvestila' (levo zgoraj) pa lahko spremljate razpisane termine za delavnice.

Trenutno imajo v CKZ ZD Izola prosta mesta na naslednjih razpisanih delavnicah:

• Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja: v torek, 27. 9. 2022, ob 18.00.

• Podpora pri spoprijemanju s tesnobo: v ponedeljek, 3. 10. 2022, ob 17.30 ali v sredo, 5. 10. 2022 ob 9.00.

• Podpora pri spoprijemanju z depresijo: v ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 17.30 ali v sredo, 9. 11. 2022 ob 9.00.

Vse delavnice s področja duševnega zdravja in tveganih vedenj bodo potekale v Zdravstvenem domu Izola v sejni sobi. Obvezne prijave na 070 530 114 ali urska.ckz@zd-izola.si

• Zdravo hujšanje: v torek, 4. 10. 2022, ob 9.00, v Medgeneracijskem centru Izola. Obvezne prijave na 070 644 443 ali taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

• Priprava na porod in starševstvo: v ponedeljek, 3. 10. 2022, ob 15.00. Obvezne prijave na marina.cok@zd-izola.si

Natančen razpored predavanj prejmete ob prijavi. Za kakršnekoli informacije v povezavi z delovanjem CKZ in naročanje jih lahko pokličete na 05 66 35 005 ali 070 644 443.

 Če imate bolj specifična vprašanja za posamezni profil, pa v nadaljevanju prilagajo njihove kontakte:

 - Taja Benčič Ribarič, mag. dietetike (vodja CKZ): Tel.: 070 644 443, e-pošta: taja.bencic-ribaric@zd-izola.si

 - Vedrana Majstorović, dipl. medicinska sestra: Tel.: 070 530 142, e-pošta: vedrana.ckz@zd-izola.si

 - Maruša Dragin, dipl. dietetik: Tel.: 070 530 118, e-pošta: marusa.ckz@zd.izola.si

 - Urška Bačar, mag. psihologije: Tel.: 070 530 114, e-pošta: urska.ckz@zd-izola.si

 - Barbara Fritz Marzi, viš. Fizioterapevtka: Tel.: 070 553 620, e-pošta: barbara.ckz@zd-izola.si

 - Matija Maršič, mag. kineziologije: Tel.: 070 553 616, e-pošta: matija.ckz@zd-izola.si

 - Marina Čok, medicinska sestra s specialnimi znanji: Tel.: 070 682 788, e-pošta: marina.cok@zd-izola.si