Usoda remize vendarle še ni zapečatena?

Goriška

Napovedana vselitev Dipa v celoten prostor nekdanje železniške remize na Goriškem še vedno dviguje veliko prahu. Na nenavadno zapolnitev celotnega prostora remize so se tako odzvali tudi iz društva za Bohinjsko–goriško progo, kjer opozarjajo, da je napovedana vselitev kršitev določil iz OPPN-ja.

OPPN predvideva, da se lahko v remizi odvijajo javni programi,  kot so trgovina ali gostinstvo, vendar je jasna tudi zahteva občine, da del objekta še vedno služi muzejski ali kulturni dejavnosti.

Najemniki remize, avstrijsko podjetje Rutar Group, pojasnjuje, da bodo s trgovino in skladiščem zasedli celoten objekt. V društvu Bohinjsko-goriška proga se tako sprašujejo, kateri del remize bo še ostal prost za kulturno oziroma muzejsko dejavnost.

Mestna občina je sicer na povpraševanje kolegov s Primorskega dnevnika sporočila, da so na občino prejeli vlogo za podajo soglasja k projektni dokumentaciji ureditve remize, a da bodo soglasje k predloženi projektni dokumentaciji zavrnili, če vloga ne bo dopolnjena. Na mestni občini bi radi imeli predvsem več informacij glede reševanja dostopa do remize ter ureditve njene okolice.

Na novogoriški občini še pojasnjujejo, da je za ugotavljanje skladnosti predlagane vsebine z OPPN odgovorna upravna enota, na občini pa niso obveščeni niti o tem, ali je lastnik remize že pridobil soglasje Zavoda za spomeniško varstvo. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo namreč najemniki potrebovali zeleno luč tudi z njihove strani.

Deli novico: