Univerza na Primorskem za študijsko leto 2014/15 razpisuje 1635 mest

Koper

Univerza na Primorskem (UP) je na programih prve stopnje za študijsko leto 2014/15 razpisala skupno 1635 mest, kar je nekaj več kot leto prej. So pa zato po besedah prorektorice Nadje Plazar marsikateri študijski program prenovili, tako da so ti zdaj bolj konkretni in osredotočeni na kompetence, s tem pa tudi omogočajo večjo zaposljivost.

Razpisanih mest za vpis v prve letnike dodiplomskih študijskih programov je skupno deset več kot lani, od tega je 1340 namenjenih za redni, 295 pa za izredni študij. 200 mest bo na voljo Slovencem brez slovenskega državljanstva ter tujcem iz držav zunaj EU.

Trendu zmanjševanja generacij študentov so na koprski univerzi prilagodili tudi ponudbo študijskih programov, ki "so bolj kompaktni, bolj precizni in bolj osredotočeni na kompetence", je na današnji novinarski konferenci pojasnila prorektorica za študijske zadeve Plazarjeva.

Med številnimi programi, ki so doživeli prenovo, je Plazarjeva izpostavila program Slovenistika, ki je temeljito spremenjen in bo diplomantom omogočal tudi zaposlitev na konkretnih delovnih mestih, ter program Kulturna dediščina, ki je nadomestil program Dediščina Evrope in Sredozemlja. Konkretno je Plazarjeva glede programa Slovenistika pojasnila, da je ta prenovljen na način, da daje možnosti zaposlitve tako v javnem sektorju kot izven njega, saj naj bi bili diplomanti zaposljivi tudi kot lektorji in uredniki.

Poleg tega UP še pospešeno izvaja internacionalizacijo, saj se število tujih študentov povečuje. Med kakovostnimi novostmi študija na UP pa je Plazarjeva izpostavila še razvoj vseživljenjskega učenja. Pri tem bodo študenti, ki bodo v okviru vseživljenjskega izobraževanja pridobili dodatne kompetence, le-te lahko zapisali v prilogi k diplomi. To pa bo "jasno sporočilo zaposlovalcem, da ima diplomant prednosti oz. da obvlada določene veščine in znanja".

Univerza na Primorskem |  04 .02. 2014 ob  23: 44
Več informacij o brezplačnem avtobusnem prevozu in o informativnih dneh: http://www.upr.si/index.php?page=news