SPROSTITVE OMEJITEV TUDI V ŠPORTU: Kaj vse je od danes ponovno dovoljeno in pod kakšnimi pogoji?

Slovenija

V Sloveniji se od danes povečuje obseg športa, ki je bil za zajezitev epidemije novega koronavirusa dostopen le peščici registriranih in poklicnih športnikov ter individualni rekreaciji. Dovoljena je tudi brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do 10 športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje.

Vrhunskim športnikom se tako ob omenjenih omejitvah pridružujejo tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj, je odločila vlada na seji v četrtek.

Med drugim so dovoljena tudi tekmovanja v ekipnih športih ne le najvišje kategorije, ampak tudi 2. slovenske lige in 1. mladinske slovenske lige ter v individualnih športnih panogah poleg članskih še državna mladinska prvenstva. Prav tako je v kolektivnih in individualnih športih kot doslej še naprej dovoljeno organiziranje velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Za športne programe se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi, ki jih določa zakon o športu, to so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori in površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Treningi so še naprej dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost. Poleg tega so dovoljeni tudi perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate.

Vadba športnikov v mlajših starostnih kategorijah mladincev in kadetov je dovoljena le, če se izvaja v obliki mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupinah, kar zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. V to izjemo so vključeni člani reprezentanc, teh je za okrog 1000, nekateri pa so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov.

Treningi so še naprej dovoljeni tudi okrog 500 športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, če se izvajajo individualno, samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev.

Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah kot v zaprtih prostorih.

Tako na prostem kot v zaprtih prostorih je dovoljena tudi rekreacija v skupinah do desetih vadečih ob ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje, tudi tu strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri vadbi ne sme priti do fizičnega stika med vadečimi.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in tudi strokovni delavci za vodenje programov športne vadbe se morajo tudi redno tedensko testirati ali imeti potrdila o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19, je med drugim navedeno v pojasnilu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede odloka o sproščanju športnih dejavnosti.

Članom skupnega gospodinjstva, ki lahko vadijo še naprej tudi v skupini, med vadbo ni potrebno vzdrževati dvometrske medsebojne razdalje. Z novim odlokom pa tudi ni več omejitev na posamezne občine ali regije.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija