Slovenijo avgusta obiskalo več turistov

V turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji je bilo v avgustu na letni ravni zabeleženih za pet odstotkov več prihodov turistov in za dva odstotka več njihovih prenočitev, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada. Zmanjšalo se je število prihodov in prenočitev domačih turistov, medtem ko je bilo je bilo tujih turistov več.

Število prihodov domačih turistov se je zmanjšalo za tri odstotke, število njihovih prenočitev pa za pet odstotkov, medtem ko je bilo avgusta za devet odstotkov več prihodov tujih turistov in za šest odstotkov več njihovih nočitev.

Največ turistov je avgusta prenočilo v hotelih (48 odstotkov), sledili so kampi s 25 odstotki, apartmajska in počitniška naselja s šestimi odstotki ter zasebne sobe, apartmaji in hiše s prav tako šestimi odstotki prenočitev.

Več prenočitev zabeleženih v hotelih

Več prenočitev turistov je bilo glede na lanski avgust zabeleženih v hotelih (za tri odstotke), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za šest odstotkov), na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 18 odstotkov) in v mladinskih hotelih (za 38 odstotkov). Število prenočitev je na letni ravni upadlo v apartmajskih in počitniških naseljih (za tri odstotke) ter kampih (za en odstotek).

Tuji turisti so v Sloveniji v avgustu ustvarili 68 odstotkov turističnih prenočitev. Največ turistov je prišlo iz Italije (19 odstotkov), Nemčije (14 odstotkov), Nizozemske in Avstrije (po osem odstotkov), Belgije (pet odstotkov) in Rusije (štirje odstotki).

Povečalo se je število turistov iz Belgije in Rusije

Z vidika pomembnejših turističnih trgov se je povečalo število turistov iz Belgije (za 20 odstotkov), Rusije (za osem odstotkov), Avstrije (za šest odstotkov), Združenega kraljestva (za sedem odstotkov), Francije (za štiri odstotke) in iz Nemčije (za tri odstotke). Turisti iz Italije so ustvarili za en odstotek manj prenočitev kot v avgustu lani, število prenočitev turistov iz Nizozemske pa je bilo na letni ravni približno enako.

Od turistov z oddaljenih, čezmorskih turističnih trgov, so je avgusta povečalo število prenočitev kitajskih turistov (za 52 odstotkov), turistov iz Kanade (za 44 odstotkov) in turistov iz ZDA (za sedem odstotkov). Na letni ravni pa je za devet odstotkov upadlo število prenočitev japonskih turistov.

Največ prenočitev turistov (31 odstotkov) je bilo v avgustu zabeleženih v gorskih občinah, kjer jih je bilo zabeleženih za pet odstotkov več kot avgusta lani. Sledile so zdraviliške in obmorske občine, kjer je vsaka od omenjenih skupin občin zabeležila 25 odstotkov prenočitev ali odstotek manj kot v avgustu lani.

Število prenočitev se je povečalo za 11 odstotkov

Avgusta je bilo osem odstotkov vseh prenočitev v občini Ljubljana, število prenočitev pa se je na letni ravni tam povečalo za 11 odstotkov.

Od januarja do avgusta je bilo v Sloveniji zabeleženih za dva odstotka več prihodov turistov kot prejšnje leto v tem obdobju, medtem ko je število njihovih prenočitev ostalo približno enako. Domači turisti so v tem obdobju ustvarili za tri odstotke manj prihodov in za štiri odstotke manj prenočitev, tuji turisti pa za štiri odstotke več prihodov in za tri odstotke več prenočitev.