Sloveniji iz Bruslja dva opomina zaradi izpustov

Slovenija je danes iz Bruslja dobila dva opomina zaradi nespoštovanja rokov za prenos evropskih pravil o izpustih v nacionalno zakonodajo. V prvem jo Evropska komisija poziva, naj uzakoni evropske predpise o industrijskih izpustih, v drugem pa, naj sprejme nacionalne ukrepe za spremenjeni sistem za trgovanje s pravicami do izpustov v EU.

V obeh primerih gre za drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko komisija primera predloži Sodišču EU, ki lahko naloži denarne kazni.

V prvem primeru komisija Slovenijo poziva, naj ji pošlje informacije o tem, kako je zakonodajo EU o industrijskih izpustih prenesla v svojo zakonodajo.

Nova direktiva posodablja starejše

Nova direktiva o industrijskih izpustih posodablja starejše predpise za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo onesnaževanja, ki je posledica industrijskih dejavnosti.

To direktivo bi morale članice unije v nacionalne zakonodaje prenesti do 7. januarja letos. Slovenija, Ciper, Romunija in Italija so ta rok zamudile, zato jim je komisija 21. marca poslala prvi opomin. Ker se nanj niso ustrezno odzvale, jim je poslala še drugega.

V drugem primeru pa komisija poziva Slovenijo, naj jo obvesti o ukrepih za prenos direktive, s katero se uvaja reforma sistema EU za trgovanje s pravicami do izpustov toplogrednih plinov.

Sistem EU za trgovanje z izpusti je temelj evropske politike za boj proti podnebnim spremembam in njeno ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje industrijskih izpustov.

Slovenija in Poljska dobile opomin

Članice unije bi morale to direktivo v nacionalne zakonodaje prenesti do 31. decembra 2012. Ker Slovenija in Poljska komisije še nista obvestili o ukrepih za prenos, sta danes dobili drugi opomin.

Komisija je sicer v poročilih o konkurenčnosti industrije v Evropi, objavljenih v sredo, Slovenijo opozorila, naj posveti posebno pozornost prometni infrastrukturi, saj je intenzivnost CO2 v državi višja od povprečja v EU.

Opomina Sloveniji sodita v sklop rednega mesečnega svežnja postopkov zaradi kršitev evropske zakonodaje. Komisija, varuhinja evropskega pravnega reda, je tokrat sprejela 220 odločitev, med katerimi je 32 drugih opominov in šest napotitev kršiteljic na sodišče.