Slovenija med ugodnejšimi evropskimi državami

Slovenija

Študij je po Evropi študentom različno finančno dostopen. Nekatere države študentom omogočajo popolnoma brezplačen študij, nekatere zaračunavajo samo administrativne stroške, nekje pa so šolnine obvezne, je pokazala raziskava mreže Eurydice. Slovenija je za redne študente med ugodnejšimi državami, za izredne pa med dražjimi.

Sistemi zaračunavanja šolnin in študijskih stroškov se po 32 evropskih državah, ki so bile zajete v raziskavo Eurydice, ki je bila narejena za Evropsko komisijo, izredno razlikujejo. Za študente so glede šolnin ugodne predvsem skandinavske države, saj Švedska, Danska, Norveška in tudi Finska svojim študentom nudijo brezplačen študij. Brez šolnin je prav tako Avstrija.

V večini držav študentje plačujejo predvsem administrativne stroške, kot so stroški vpisa. Med temi je na primer Češka, kjer študentje enkrat za dodiplomski in enkrat za podiplomski študij plačajo po približno 20 evrov stroškov. Tudi na Poljskem se plačujejo administrativni stroški v višini nekaj deset evrov.

Na Otoku le Škoti do brezplačnega študija

V posameznih evropskih državah pa so glede šolnin velike razlike že po regijah. Na primer v Nemčiji študentje v 15 od 16 zveznih deželah ne plačujejo šolnine. Edino v Spodnji Saški so šolnine, ki znašajo največ do 1000 evrov na leto na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Medtem v Veliki Britaniji samo študentje na Škotskem uživajo brezplačni študij, drugje ga morajo plačati.

V nekaterih državah pa morajo vsi študentje plačati fiksno šolnino oziroma stroške. Na primer na Islandiji ta znaša 373 evrov na leto. Podobno je v Liechtensteinu, kjer ta znaša 1245 evrov.

Sistem "nagrajevanja" in "kaznovanja"

A po posameznih državah nagrajujejo pridnost študentov in kaznujejo "večne študente". Med drugim v Avstriji, na Češkem in Slovaškem študentom, ki zavlačujejo študij, zaračunajo vsako dodatno leto študija. V Estoniji pa študentom zaračunajo, če ne dosežejo vseh kreditnih točk (ECTS) v letniku in to v višini do največ 50 evrov. Prav tako se v nekaterih državah študentje na dodiplomski ravni izobražujejo brezplačno, medtem ko si morajo drugostopenjski študij plačati.

V primerjavi z drugimi državami je Slovenija glede šolnin za redne študente med ugodnejšimi. Redni študenti predstavljajo več kot 80 odstotkov vpisanih v visokošolske ustanove, na katerih plačujejo samo administrativne stroške. Po drugi strani pa izredni študentje plačujejo v povprečju 2800 evrov šolnine na letnih tako na dodiplomskem kot na podiplomskem študiju, kažejo podatki Eurydice.

V raziskavi so predstavljeni predvsem podatki za leto 2012, najnovejši podatki pa so iz letošnjega leta. V raziskavo pa so bile zajete dajatve študentov za javne visokošolske izobraževalne ustanove in zasebne, ki so odvisne od državnih dajatev. V raziskavi je prav tako navedeno, da tuji študentje oziroma študentje iz EU plačujejo drugačne šolnine kot domači študentje. Raziskava kaže na raznolikost visokošolskih izobraževalni sistemov po Evropi glede šolnin.