Sedem milijonov Italijanov se drži maminega krila

Odklop

Gospodarska kriza, negotovi pogoji dela in visoke najemnine vse več Italijanov silijo v to, da tudi v odrasli dobi živijo pri starših. Z najmanj enim staršem živi sedem milijonov Italijanov, starih od 18 in 34 let. To je 61 odstotkov vseh neporočenih Italijanov in Italijank, mlajših od 35 let.

Kot razkriva italijanski statistični urad Istat, se je delež Italijanov, ki živijo pri mami ali očetu, od leta 20211 povečal za dve odstotni točki. V starosti od 25 do 34 let se maminega krila drži kar 3,1 milijona naših zahodnih sosedov, kar strokovnjaki pripisujejo predvsem recesiji in brezposelnosti. Delež odraslih, ki ne zapustijo domačega gnezda, je večji na gospodarsko slabše razvitem jugu države. Strokovnjaki za demografijo ob tem bijejo plat zvona. Generacija, ki vztraja v domačem gnezdu, bo po njihovem oteževala razvoj države.

A ne le gospodarska kriza, tudi kulturni dejavniki igrajo vlogo pri obnašanju mladih Italijanov. Tako doma ostajajo številne mlade Italijanke, čeprav so finančno samostojne. Strokovnjaki ob tem s prstom kažejo na visoke najemnine in nezanimanje za zakonski stan.