Reka Vipava bo zaradi nove čistilne naprave čistejša

Vipavska dolina

V teh dneh so v občini Vipava začeli graditi novo čistilno napravo, povezovalne kanale in ostalo komunalno infrastrukturo. Skupna vrednost projekta je dobrih šest milijonov evrov, pri čemer so polovico pridobili iz kohezijskih skladov, pol milijona pa bo državnih sredstev. Celotna investicija mora biti zaključena do junija 2015.

Z izgradnjo te investicije se že nekoliko mudi, so povedali na današnji novinarski konferenci, zato so izvajalci že začeli z delom. Čistilna naprava mora biti zgrajena do junija prihodnje leto, nato bo do zaključka del na vseh povezovalnih kanalih in kanalizacijskem omrežju leto dni poskusno obratovala.

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1" zajema izgradnjo nove centralne čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6000 enot, izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema in povezovalnega kanala v dolžini skoraj petih kilometrov od Orehovice do Vipave, ki bo povezal Podnanos z zaselki na centralno čistilno napravo.

Projekt bo zagotovil lokalnim prebivalcem višjo kakovost bivanja

Projekt zajema tudi rekonstrukcijo 1,4 kilometra padavinske kanalizacije ter obnovo vodovoda v dolžini 800 metrov.

Projekt naj bi lokalnim prebivalcem zagotovil višjo kakovost bivanja, izboljšanje zdravstvenega stanja, izboljšanje stanja celotnega kanalizacijskega sistema ter čistejše izpuste vode v reko Vipavo. Več kot 300 prebivalcev pa se bo lahko priključilo na javni kanalizacijski sistem.

Za investicija bo potrebno zagotoviti kar 2,3 milijona sredstev

Izvedba projekta je odvisna tudi od sprejetja občinskega proračuna za leto 2014. Za investicijo bo morala namreč zagotoviti kar 2,3 milijona sredstev, zato proračun za prihodnje leto predvideva zadolževanje v višini 900.000 evrov.

Občina Vipava je k skupnemu projektu za odvajanje in čiščenje voda v porečju reke Vipave pristopila leta 2008. Takrat so v njem poleg vipavske sodelovale še novogoriška mestna občina ter občini Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica.

Vendar vsem sodelujočim občinam v projektu ni uspelo v postavljenem roku pripraviti ustreznega projekta, zato je ministrstvo vipavski občini leta 2010 dovolilo samostojen nastop za pridobitev evropskih sredstev, je povedal višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor na vipavski občini Božidar Lavrenčič.

Vipava že ima manjšo biološko čistilno napravo

Vipava sicer že ima manjšo biološko čistilno napravo, ki so jo postavili sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, vendar je slabo delovala, saj je bila povezana s količino tehnoloških odpadnih voda iz Agroinda. Zato so se na občini odločili za gradnjo nove, stara pa bo ostala za čiščenje tehnoloških vod iz vipavske mlekarne in vinske kleti.

Vipavski župan Ivan Princes je ob tej priložnosti povedal še, da se v prihodnje po izgradnji tega projekta boji stroškov omrežnine. Zato si bo prizadeval, da bi na državni ravni male občine lahko za tako velike projekte omrežnino pobirale 70, 80 let in tako razbremenile svoje prebivalce.

Deli novico: