PRVO POLLETJE NAD PRIČAKOVANJI: Skupina Intereuropa s 3,1 milijona evrov čistega dobička

Koper

Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za 14 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrtovanim, kažejo nerevidirani podatki. Prihodki od prodaje so se glede na enako lansko obdobje okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov.

Medtem ko je Intereuropa nad pričakovanji povečala čisti dobiček, pa ni dosegla načrtovanih prihodkov od prodaje. Kot so zapisali, so bili ti pet odstotkov nižji od načrtov, na kar so vplivali predvsem izpadi enkratnih načrtovanih poslov v letalskem, železniškem ter cestnem in domačem prometu. Prihodki od prodaje so se, glede na enako obdobje lanskega leta, povečali le na poslovnem področju logistične rešitve, so zapisali. Na področju kopenskega prometa je skupina največjo rast dosegla na produktu zbirni promet, medtem ko je na produktih cestni, železniški promet ter carinske storitve zaznati zaostajanje prihodkov od prodaje.

"Na produktu cestni promet je v veliki meri to posledica padca naročil iz avtomobilske industrije, na produktu železniškega prometa pa je na padec pomembno vplivalo pomanjkanje prostih tovornih vagonov v Ukrajini," so pojasnili v Intereuropi. Na področju interkontinentalnega prometa vsi produkti zaostajajo za prodajo glede na enakim obdobje lanskega leta, najbolj produkt letalski promet, na kar vpliva izpad pošiljk iz vzhodnih trgov, spremenjena struktura velikosti pošiljk ter padec voznin.

Področje kopenskega prometa sicer predstavlja 52 odstotkov prodaje skupine in je v prvem polletju ustvarilo 42 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je en odstotek manj glede na enako obdobje lani in hkrati štiri odstotke manj od načrtov. Na ravni skupine je Intereuropa v prvih šestih mesecih ustvarila 7,1 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar na letni ravni predstavlja triodstotno rast, še izhaja iz sporočila, ki ga je Intereuropa objavila na spletni strani Ljubljanske borze. EBITDA je bil sedem odstotkov nad pričakovanji, kar gre po pojasnilih logistične skupine pripisati predvsem prejetemu plačilu več let stare poslovne terjatve na podlagi sodne poravnave.

Stroški dela so bili v prvi polovici leta za en odstotek višji od enakega obdobja, na kar je najbolj vplivala rast povprečnih stroškov dela na zaposlenega. Ob koncu polletje je bilo sicer v skupini Intereuropa zaposlenih 1359 delavcev, kar je 32 zaposlenih več kot na zadnji dan lanskega leta. Med pomembnejšimi razlogi za povečanje števila zaposlenih so v podjetju navedli zaposlitev nekaj delavcev, ki so bili predhodno napoteni na delo v Intereuropo preko zaposlitvenih agencij.

Dobiček iz poslovanja skupine Intereuropa je znašal 3,8 milijona evrov in je bil za dva odstotka višji kot v lanskem polletju, neto finančni dolg skupine pa se je po prvih šestih mesecih leta ustavil pri 53,9 milijona evrov, kar je za 6,3 milijona evrov manj kot ob koncu lanskega leta, so še zapisali. Družba Intereuropa je medtem prvem polletju ustvarila 57,14 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček pa se je ustavil pri 2,96 milijona evrov in bil 30 odstotkov nižji kot v enakem lanskem obdobju.

V nerevidiranem poslovnem poročilu, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet, so še zapisali, da je bilo z Intereuropinimi delnicami v prvi polovici leta na Ljubljanski borzi opravljenih za 691.000 evrov prometa, kar je za dobro četrtino manj kot v prvem lanskem polletju. V pol leta je sicer delnica izgubila 2,3 odstotka vrednosti.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija