Precej več zasegov vozil

Kronika

Po uveljavitvi novele zakona o pravilih cestnega prometa s 1. septembrom letos so policisti občutno povečali število zasegov vozil. V času od 1. do 28. septembra so zasegli 273 motornih vozil, v enakem lanskem mesecu pa je policija sicer zasegla 28 vozil, so za STA pojasnili na generalni policijski upravi.

Po noveli zakona o pravilih cestnega prometa lahko policist med drugim vozilo zaseže, če vozniku prepove vožnjo, ta pa z njo kljub temu nadaljuje. Prav tako lahko policist vozilo zaseže, če je voznik v naselju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekoračitev hitrosti za več kot 30 kilometrov na uro ali če za volan sede voznik, ki ima prepoved vožnje. Policist lahko zaseže vozilo v še nekaterih drugih primerih, opredeljenih v noveli zakona.

Zaseženo motorno vozilo mora policija takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa do izdaje sodbe o prekršku vozilo hrani policija. Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta vpis izbriše.

Novela med drugim tudi na novo opredeljuje pojem hujšega prekrška in razširja pooblastila cestninskih nadzornikov, ki imajo po novem možnost izločanja tovornjakov iz prometa.

Za zaostritev kazni za prometne prekrškarje so se sicer v vladi odločili po tragediji na Slovenčevi cesti v Ljubljani maja letos, ko je vinjen voznik, ki je bil tudi brez vozniškega dovoljenja, do smrti povozil dve dekleti. Državni zbor je novelo potrdil 15. julija.